Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

16

Tháng hiện tại

2084789

Tháng trước

2742947

Lượt truy cập

19318088

Các nơi được bảo trợ

TỊNH XÁ NGỌC THỊNH - TỈNH CAM RANH ( 40 Xuất )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13374

Tên:  Thị Ranh

Sinh năm:  1937

Địa chỉ:  Sông Cạn Riêng

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Thị Nhúng 

Sinh năm: 1937

Địa chỉ: Cạn Đông

Hoàn cảnh: Nghèo-Khó Khăn

Tên: Mang Đanh   

Sinh năm: 1928

Địa chỉ: Cạn Đông

Hoàn cảnh: Nghèo-Khó Khăn

Tên: Thị Dính  

Sinh năm:  1937

Địa chỉ: Cạn Đông

Hoàn cảnh: Nghèo-Khó Khăn

 

Tên: Thị Lá 

Sinh năm:  1920

Địa chỉ: Cạn Đông

Hoàn cảnh: Mù mắt

Tên: Mang Thị Nhốn

Sinh năm: 1939

Địa chỉ: Cạn Đông

Hoàn cảnh: Neo Đơn

Tên: Mang Khơ 

Sinh năm: 1937

Địa chỉ: Cạn Đông

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Thị Rá

Sinh năm: 1937

Địa chỉ: Cạn Đông

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Thị Thêm

Sinh năm: 1940

Địa chỉ: Thịnh Sơn

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Mang Nhơn 

Sinh năm: 1933

Địa chỉ: Thịnh Sơn

Hoàn cảnh:Neo đơn

Tên: Mang Nghiên 

Sinh năm: 1940

Địa chỉ: Thịnh Sơn

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Thị Dứa

Sinh năm: 1939

Địa chỉ: Thịnh Sơn

Hoàn cảnh: Nghèo-khó khăn

Tên: Mang Sáo 

Sinh năm:

Địa chỉ: Thịnh Sơn

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Thị Thanh 

Sinh năm: 1973

Địa chỉ: Thịnh Sơn

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Thị Nhị   

Sinh năm: 1940

Địa chỉ: Thịnh Sơn

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên:  Mang Bình

Sinh năm: 1976

Địa chỉ: Thịnh Sơn

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Thị Rái

Sinh năm: 1935

Địa chỉ: Suối rua

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên: Thị Sanh

Sinh năm: 1982

Địa chỉ: Suối rua

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên: Hà Mẫu Đấng 

Sinh năm: 1940

Địa chỉ: Suối rua

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Tên:  Mang Sen

Sinh năm: 1941

Địa chỉ: Suối rua

Hoàn cảnh: Nghèo-khó khăn

Tên: Mang Dơ 

Sinh năm: 1934

Địa chỉ: Suối rua

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Thị Nái 

Sinh năm: 1966

Địa chỉ: Suối rua

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Mang Ba 

Sinh năm: 1940

Địa chỉ: Suối rua

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Tên:  Thị Hạnh

Sinh năm: 1938

Địa chỉ: Suối rua

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Tên:  Thị Nhi

Sinh năm: 1940

Địa chỉ: Suối rua

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Tên: Mang Rền 

Sinh năm: 1950

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên:  Mang Xanh

Sinh năm: 1930

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:Thị Nhúi    

Sinh năm: 1937

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Nghèo-khó khăn

Tên: Mang Tiếu 

Sinh năm: 1944

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Con tâm thần

Tên: Mang Cúi 

Sinh năm: 1946

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Mang Hấy 

Sinh năm: 1946

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Nghèo-khó khăn

Tên: Mang Chấn

Sinh năm: 1935

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Nghèo-khó khăn

Tên:  Thị Răn

Sinh năm: 1935

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Nghèo-khó khăn

Tên: Thị Bao   

Sinh năm: 1940

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Thị Seo

Sinh năm: 1935

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Nghèo-khó khăn

Tên:  Mang Nở

Sinh năm:  1987

Địa chỉ: Sông Cạn Trung

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên:  TỊNH XÁ NGỌC THỊNH – TỈNH CAM RANH (4 phần)

 

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)