Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

141

Tháng hiện tại

2163029

Tháng trước

1338883

Lượt truy cập

19159937

Các nơi được bảo trợ

TỊNH XÁ LIÊN HOA - TỈNH BÌNH THUẬN ( 47 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 12071

 

Tên : K Văn Diệu

Năm sanh : 1928

Hoàn cảnh : Neo đơn

 

Tên : K Thị Ka

Năm sanh : 1941

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : K Thi Hem

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Man Đam

Năm sanh : 1923

Hoàn cảnh : Liệt

 

Tên : K Thi Mai

Năm sanh :  1933

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : K Thi Eo

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Nhịn

Năm sanh :  1943

Hoàn cảnh : Nghèo con tâm thần

Tên : Nguyễn Thị Ngọc

Năm sanh : 1941

Hoàn cảnh : Neo đơn

 

Tên : Nguyễn Thị Học

Năm sanh :  1925

Hoàn cảnh : Neo đơn

 

Tên : Châu Thị Cúc

Năm sanh : 1941

Hoàn cảnh : Nghèo con tâm thần

Tên : Huỳnh Nho

Năm sanh : 1928

Hoàn cảnh :  Nghèo nuôi con tâm thần

Tên : Nguyễn Thị Hải

Năm sanh :  1948

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Thị Lập

Năm sanh :  1951

Hoàn cảnh : tàn tật

Tên : Vương Thanh Sơn

Năm sanh :  1949

Hoàn cảnh : Nghèo nuôi con tâm thần

Tên : Trần Thị Ngư

Năm sanh :  1938

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Lê  Phát

Năm sanh :  1945

Hoàn cảnh : 

Tên : Nguyễn Thị Phú A

Năm sanh : 1916

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Võ Thị Tin

Năm sanh : 1938

Hoàn cảnh : 

Tên : Phạm Văn Bẻo

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : Mù & Bại liệt

Tên : Nguyễn Thị Sầu

Năm sanh :  1989

Hoàn cảnh :  Tâm thần

Tên : Phạm Văn Tư

Năm sanh :  1938

Hoàn cảnh : Nghèo con tâm thần

 

Tên : K Thị Bẹp

Năm sanh : 1952

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Trương Văn Hiền

Năm sanh :

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Đào Văn Toại

Năm sanh :

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Lê Thị Giun

Năm sanh : 1939

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Đoàn Thị Hạnh

Năm sanh :  1947

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Nguyễn Văn Ngững

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : tâm thần

Tên : Trương Văn Trúc

Năm sanh :  1960

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Nguyễn Thị lan

Năm sanh : 1923

Hoàn cảnh : Nghèo con tâm thần

Tên : Đoàn Phúc Phán

Năm sanh : 1980

Hoàn cảnh : Nghèo vợ chết con đông

Tên : Trần Thị Nữ

Năm sanh : 1920

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Rớt

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : Mù & Nghèo

Tên : Thông Thùng

Năm sanh : 1964

Hoàn cảnh : bệnh tật

Tên : Trần Thị Nghi

Năm sanh : 1935

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Thông Ngọc Bích

Năm sanh :  1931

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Huỳnh Thị Giác

Năm sanh : 1954

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Thông Thị Dấu

Năm sanh : 1942

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Ba

Năm sanh :  1931

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Trần Thị Mai

Năm sanh :  1924

Hoàn cảnh : Nghèo con tâm thần

Tên : Đặng Tý

Năm sanh : 1922

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

 

Tên : Nguyễn Thị Kim Thanh

Năm sanh :  1976

Hoàn cảnh : Tâm thần

 

Tên : Lê Văn Nuôi

Năm sanh :  1962

Hoàn cảnh : tâm thần 

 

Tên : Nguyễn Thị Hà

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh : Nghèo con tâm thần

 

Tịnh thất Liên Hoa ( 4 xuất )

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)