Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

46

Tháng hiện tại

1255377

Tháng trước

798126

Lượt truy cập

19091430

Các nơi được bảo trợ

TỊNH THẤT DI DÀ - TỈNH VĨNH LONG ( 25 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13043

Tên : Nguyễn Thị Đào

Năm sanh :  1935

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Bùi Thị Tư

Năm sanh : 1938

Hoàn cảnh: Nghèo, mù neo đơn

Tên : Phan Thị Bảy

Năm sanh :  1932

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Lê Thị Thắm

Năm sanh :  1941

Hoàn cảnh: Nghèo, ung thư vú

Tên : Nguyễn Thị Mười

Năm sanh : 1936

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Hà Phước Giảng

Năm sanh :  1929

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tai biến

Tên : Bùi Văn Bé

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Trần Văn Ngà

Năm sanh :  1934

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh nặng

Tên : Nguyễn Thị Màng

Năm sanh :  1926

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên : Phùng Thanh Liêm

Năm sanh :  1937

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Nần

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên : Võ Thị Ba

Năm sanh : 1930 

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên : Trần Thị Kim Chi

Năm sanh :  1968

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Mai

Năm sanh :  1958

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên : Trần Thị Tốt

Năm sanh :  1921

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên : Đặng Thị Xem

Năm sanh :  1937

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên : Nguyễn Thành Chương

Năm sanh :  1931

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên : Nguyễn Văn Bé Ba

Năm sanh :  1973

Hoàn cảnh: Nghèo, tàn tật, mù

Tên : Nguyễn Thị Lưỡng

Năm sanh :  1941

Hoàn cảnh: Nghèo, tàn tật

Tên : Nguyễn Ngọc Liêm

Năm sanh :  1938

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên : Nguyễn Văn Tô

Năm sanh :  1951

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Tám

Năm sanh :  1941

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên : TỊNH THẤT DI ĐÀ- TỈNH VĨNH LONG

( 3 PHẦN )

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)