Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

46

Tháng hiện tại

1255327

Tháng trước

798126

Lượt truy cập

19091380

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM MỔ MẮT NĂM 2016

Đăng ngày: 26/06/2016 Lượt xem: 12933

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM MỔ MẮT NĂM 2016

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
THÁNG 12 / 2016    
Le Quang Dong & Tran Thi Hue  CA  3 Ca
Jenny Hang  CA 2 Ca
Mình Vẫn Trân ( Ông Bà Trần Diệu Huy, Huỳnh Thị Hương) MI  2 Ca
Vinh P Dang , Yen N Tran  CA 2 Ca 
Connie K Nguyen  CA 1 Ca 
Phuong Thanh Nguyen  DE  1 Ca 
Tuan Do Vu  CA 1 Ca 
THANG 11 / 2016     
Dieu Hiep, Quach T. Tra CA 1 Ca 
Thu T NGO TX 1 Ca 
Minh T Nguyen IA  2 Ca 
THÁNG 9/2016     
Nhan Hoang & Lan T. Hoang  WA 1 CA ( mổ tim ) 
Cong Nguyen, Thang Quoc Pham CA 5 CA 
Cong Nguyen, Thanh Quoc Pham  CA 5 CA 
Karen Hui Lim  CA 1 CA 
GD Ong Ba Huynh Van, Ba Huynh Xuan Lan CA 1 CA 
Splendid Nails Inc DBA Lotus Nails Spa  CA 1 CA 
Bryant K Huynh  TX 1 CA 
THÁNG 8/2016     
Nhan Hoang & Lan T. Hoang  WA 2 CA 
Ms. Huong Mao CA 1 CA
Anh Vu OK 1 CA 
Dinh Thi My Dung MI 1 CA 
Dung Tran CA 2 CA 
Nhom co Holly Le / Classy Nails IL 1 CA 
Christina Tran MI 2 CA 
Claire Nguyen Tran  CA 1 CA
Vy Da, Thanh Ngoc Thi Nguyen  CA 1 CA 
Hoan K Lam  CA 2 CA 
Tran Kim Thu  CA 10 CA 
Truong Han Dan  CA $ 10
THÁNG 7/2016     
     
Kim Anh N Coogan  OH $ 50
Linh Thuy Tran, Nguyen Thi My Hanh  CA $ 140
Son H Diep ( DBA D&K Convenient Store)     
Nguyen Cam, Nguyen Nghiem, Uyen , Nathan  AZ $ 200
Claire Nguyen Tran  CA $ 80
Happy Nails Bella Terra  CA $ 120
Carrie Nguyen  CA $ 40
Phuong Thi Ngo  CA $ 10
THÁNG 6/2016    
Ha Dai Duc, Phan Thi Ngoc Trai, Ryan Ha FL $ 80
Tuyet Thi Dinh  CA $ 40
GD Co Dieu Huong  CA $ 1000
Le Quang Dong  CA $ 200
Thu U Le  CA $ 200
Bryant K Huynh  CA $ 40
THÁNG 5/2016    
Ron V Nguyen  ( Mồ mắt + Mổ Tim )  CA 2
Steve M. Tang CA 5
THÁNG 4/2016    
Bob Nguyen  CA $ 60
Nguyet Luu CA $ 200
Kevin Lam ( Mổ mắt + Mổ Tim ) FL $ 150 
Beauty nails  CANADA $ 40
Chau Minh Bui  CA $ 400
Tuyet Ngoc Thi Nguyen  CA $ 152
Tong Van Vu & Kin Vinh Vu  CA $ 80
Binh T Lam  CA $ 80
THÁNG 3/2016    
LHN International LLC & Chuong N Vu VA $ 400
Phuong Nguyen CA $ 80
Michael Nguyen CA $ 100
Nam Thi Chung & Nghia Hinh CA $ 80
Lun Sounbholcsackdy /Noi Soumpholphackdy FL $ 100
Peter Tung Tran & Hiep Loi  CA $ 100
Hue Kim Banh & Phat Diep  CA $ 88
Thieu T. Le WA $ 50
Tam Khac Nguyen CA $ 80
Nga To Nguy CA $ 50
Phu Nguyen and Leeane Nguyen CA $ 500
Michelle Huynh & Christine Huynh NJ $ 40
Thanh Liem Thi Bien - Bui Thi Huu Khai  CA $ 40
Emily Chau Nguyen  CA $ 40
Thu U Le  TX $ 40
THÁNG 2 / 2016     
Khoa N Le & Thuy Kim Nguyen CA $ 500
Star Nails  NJ $ 200
M Spa Nails & Hair Inc  CA $ 40
Larry Huynh  CA $ 40
Yen B Khau  CA $ 120
Bob Nguyen  CA $ 40
Van T Le Tang & Thanh K Le  CA $ 200
Ron V Nguyen  CA $ 100
Be T Huynh  NV $ 40
Phuong Kim Nguyen  CA $ 80
Ong Ba Van P Ngo & Hien , V. Nguyen cung con chau  CA $ 80
Jeffrey & Lynne Duong  CA $ 40
Lavone Beauty  CA $ 200
Kim Anh Coogan  OH $ 60
Christine Le & Eric Chung  CA $ 80
Mathew Ta & Hoa Thi Cam Ta CA $ 400
Banh Hue Huong  CA $ 200
Nina Nguyen  MN $ 80
Jeffrey & Lynne Duong  ( Mổ tim )  CA $ 20
Tuyet Thi Dinh  CA $ 40
Ky Minh Doan & Trang Dai Nguyen  CA $ 100
Hanh Thi Vu & Tai Trung Le  MN $ 40
Tran Thi Tan & Bui Ngoc Loi ( Mổ tim )  CA $ 50
THÁNG 1/2016     
Jake Trần  WA $ 800
Chu Hung  CA $ 50
SuSan Phạm  ( Diệu Tuyết )  CA $ 80
Nguyễn Thị Tuyết Hồng ( Diệu Huệ )  CA $ 80
     

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao Ân Nhân
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:09 SA)