Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

31

Tháng hiện tại

1516363

Tháng trước

1515084

Lượt truy cập

19432962

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM MỔ MẮT + MỔ TIM NĂM 2019

Đăng ngày: 08/05/2019 Lượt xem: 11329

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM MỔ MẮT & MỔ TIM NĂM 2019 

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
TiFFany P Dương ( Mổ Mắt )  CA $ 50
Y Lê ( Mổ Tim )  CA $ 20
Kim Phu ( Mổ Mắt)  CA $ 50
HL Dương Trương Loan . HL Lam  CA $ 360
Loan Thi Truong  CA $ 10
Hoa Thi Nguyên , Quang Bich  CA $ 80 
Jim Bank , Kirsty Luong  CA $ 200
David Duong  CA $ 40
Truyen Hon  CA $ 40
Ngoc Co  CA $ 40
G/Đ Dieu Pham  CA $ 200
Erin Nguyen  CA $ 560
Van Nguyen  CA $ 120
Tong Van Vu  CA $ 40
Doan Van Loc  TX $ 40
Cung Ly  CO  $ 200
Van TTuyet  Thi Bui , Tuyet Le Nguyen  CA $ 40
Dung My Tran  CA $ 40
Hellen Dong  CA $ 200
Danh Nguyen , Ron Nguyen  CA $ 300
Suong Truong  CA $ 60
Kim Hoang Tieu  CA $ 60
Ninana Nguyen  CA $ 120
Phuong Nguyen  CA $ 304
Tran Cao Dat , Quang Nguyen  CA $ 100
Buu Lam , Tieu M Nguyen  CA  $ 40
Thom & Erica Nguyen  CA $ 150
Hai Hoang  CA  $ 80
Tammy  Ta  CA $ 40
Anh Betty Cao  CA $ 40
Nguyen Tuyet Hong  CA $ 40
Thu Bui  CA $ 40
Thu Dung , Dung Nguyen  CA  $ 300
Bod Nguyen  CA $ 80
Thuy Linh Nguyen , Melody Ngu  CA $ 200
Trang Hien Doan Nguyen  CA  $ 50 
Tho Pham  TX  $ 40 
Mai T T Nguyen  CA  $ 40 
Linh Truong , LHN , Internationa INC  VA $ 1200
Ha Quang Khiem  CA  $ 40
Quang Hiến  CA  $ 80
Ron Nguyen , Trang Điễm Thị Nguyên  CA $ 400
Caroline Ho  CA  $ 1350
Lê Cát Châu, Lê Thanh Tường , Loan Cát  PA  $ 80
To Lan Nguyen  CA $ 200
Hang Thương Nguyên , Hương Ngoc Quan  CA  $ 100
Hellen Ho  CA  $ 320
Eric Phan  CA  $ 600

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM MỔ MẮT NĂM 2016
(Đăng ngày: 26/06/2016 9:14:11 SA)
trung tâm thể dục thể thao Ân Nhân
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:09 SA)