Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

39

Tháng hiện tại

1255370

Tháng trước

798126

Lượt truy cập

19091423

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM MỔ MẮT + MỔ TIM NĂM 2017

Đăng ngày: 24/07/2017 Lượt xem: 12504

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM MỔ MẮT + MÔ TIM NĂM 2017

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
THÁNG 11/2017     
Châu M Bùi - Thuận Bùi  CA $ 600
Michael Nguyên  CA $ 100
Lưu Tuyết  NJ  $ 100
THÁNG 10/2017    $ 100
Thuy Duong - Muon Ngoc  CA $ 70
Monique K Dương  WA $ 60
Diệu Thanh Thu  CA $ 524
Phật Tử Giác Hạnh  CA $ 120
THÁNG 9/2017    
Nga B Trần  CA $ 80
Nguyễn Thị Thiệt  CA $ 100
Trang Hiền Đoan Nguyên  CA $ 50
Man Lương & Ron V Nguyên  CA $ 200
Malhly  TN $ 200
THÁNG 7/2017    
Mr. Hai Ho & My Ha KS  $ 100
Nancy Nguy/ Nhuy Huang LLC AZ $ 100
Hoan Thi Lan        WA $450
Hiep Thi Quach IL $ 200
Lam Quang Hoang CA $ 50
Trang Hien Doan Nguyen CA $ 50
Bob Nguyen  $ 50
THÁNG 6/2017     
Michael Nguyen CA $ 100
Trang Hien Doan Nguyen CA $ 50
Phong V Nguyen & Xuan Huong Pham CA $ 40
Quan Dinh Tran & Xuan Huong Pham CA $ 80
Minh Van Tran  MI $ 40
Luong Thi Man CA $ 40
THÁNG 5/2017     
Chau My Le Huynh PA $ 200
THÁNG 4/ 2017     
Trang Hien Doan Nguyen  CA 1 Ca 
Nguyen Thi Phuong Ngoc NY  1 Ca 
Shelly Saysom Phane CA 10 Ca 
Phuong Kim Nguyen  CA 3 Ca 
THÁNG 3/2017     
Hoang Lam  CA  1 Ca
Kieu Q Vo  CA 5 Ca
Ngo Nam Kieu, Nguyen Kim Dung, Truong Tan, Truong Nhi, Ngo Thanh Yen  CA 1 Ca
Minh Van Tran  CA 2 Ca 
Hoa Hinh & Thuy Hinh CA 2 Ca 
Ngo Nam Kieu, Nguyen Kim Dung, Truong Tan, Truong Nhi, Ngo Thanh Yen  CA 1 Ca 
THÁNG 2/ 2017     
Nguyen Thi Ngoc  CA 3 Ca 
Tolan Nguyen , Debbi Nguyen CA 2 Ca 
Monique K Duong  CA 1 Ca
Han Ngoc Ho CA  1 Ca 
Tolan Nguyen , Debbi Nguyen 1 Ca 
Kelly Nguyen ( Water 4 U) CA 1 Ca
Jimmy Ho  CA 1 Ca 
Han Ngoc Ho CA 1 Ca 
THÁNG 1/2017     
Hoa Hinh Thuy Hinh  CA 9 Ca
Tang Thi Truc Van CA  5 Ca 
GD Dieu Cat Tuong  CA  5 Ca 
Tinh Vuong  CA 1 Ca 
Linh Vuong  CA 1 Ca 
Bob Nguyen  CA 1 Ca 
GD Dieu Cat Tuong  CA  $ 200

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM MỔ MẮT NĂM 2016
(Đăng ngày: 26/06/2016 9:14:11 SA)
trung tâm thể dục thể thao Ân Nhân
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:09 SA)