Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

22

Tháng hiện tại

2084795

Tháng trước

2742947

Lượt truy cập

19318094

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 9 / 2018

Đăng ngày: 04/05/2019 Lượt xem: 12267

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 9 NĂM 2018 ( Tiếp theo ) 

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀ
On Hung  CA $ 100
Den N Nguyen  NC $ 100
Hoa Ly  CA $ 20 
Diana Hesston & Maurice Hesston  CA $ 50
Vinh Van Tran  CA $ 20
Tuyen Thi Nguyet Le , Xuyen Tiet  CA $ 60
Diem H Nguyen  CA $ 80
Diệu Nhan ( Nancy dang ) CA $ 200
Helen Nguyên  CA $ 20
Ha Tran  CA $ 30
Bolsa Nails & Supply TNC CA $ 100
Thuy Nguyên  CA` $ 20
Tinh Le & Tri N Donation CO  $ 200
Minh Nhu Pham  GA $ 30
Ben Nguyên  CA $ 500
Hoàng Ngưu Lê  CA $ 160
Huyen Diêu Nguyên  CA $ 20
Dung My Tran  CA $ 50
Tai K Dong / Huynh Tuyết  CA $ 70
Trinh Thuy Phan  CA $ 50
Van Thuy Nguyen /Le Dinh  KS $ 100
Phương Que Vu /Kavin Tran  CA $ 250
Chale Le ,EliZabeth Le, Nguyen Thi Huu ,Thu Nga To ,Binh Ho  CA $ 600
Dương Dung  NY  $ 200
Diana Diêp Trương  CA $ 20
Nguyen Thi Thao , Quãng Dieu Chi  CA $ 100
Thi Hanh Dieu Loan  CA $ 40
Pham Thị Linh ( Chúc Dương )  CA $ 100