Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

119

Tháng hiện tại

1180067

Tháng trước

0

Lượt truy cập

19030268

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 9 / 2018

Đăng ngày: 04/05/2019 Lượt xem: 12148

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 9 NĂM 2018 ( Tiếp theo ) 

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀ
On Hung  CA $ 100
Den N Nguyen  NC $ 100
Hoa Ly  CA $ 20 
Diana Hesston & Maurice Hesston  CA $ 50
Vinh Van Tran  CA $ 20
Tuyen Thi Nguyet Le , Xuyen Tiet  CA $ 60
Diem H Nguyen  CA $ 80
Diệu Nhan ( Nancy dang ) CA $ 200
Helen Nguyên  CA $ 20
Ha Tran  CA $ 30
Bolsa Nails & Supply TNC CA $ 100
Thuy Nguyên  CA` $ 20
Tinh Le & Tri N Donation CO  $ 200
Minh Nhu Pham  GA $ 30
Ben Nguyên  CA $ 500
Hoàng Ngưu Lê  CA $ 160
Huyen Diêu Nguyên  CA $ 20
Dung My Tran  CA $ 50
Tai K Dong / Huynh Tuyết  CA $ 70
Trinh Thuy Phan  CA $ 50
Van Thuy Nguyen /Le Dinh  KS $ 100
Phương Que Vu /Kavin Tran  CA $ 250
Chale Le ,EliZabeth Le, Nguyen Thi Huu ,Thu Nga To ,Binh Ho  CA $ 600
Dương Dung  NY  $ 200
Diana Diêp Trương  CA $ 20
Nguyen Thi Thao , Quãng Dieu Chi  CA $ 100
Thi Hanh Dieu Loan  CA $ 40
Pham Thị Linh ( Chúc Dương )  CA $ 100