Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

531

Tháng hiện tại

1978157

Tháng trước

2658140

Lượt truy cập

18259682

Ân nhân tài trợ

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐÀO GIẾNG & CẦU NĂM 2017

Đăng ngày: 25/07/2017 Lượt xem: 11893

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐÀO GIẾNG & CẦU NĂM 2017

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TÌNH TÀI 
     
THÁNG 10/2018     
Diệu Thanh Thu  CA $ 524
THÁNG 9/2017     
Nguyễn Thị Thiệt  CA $ 648 
THÁNG 8/2017     
Hồng Nguyên  CA $ 1800
Nguyet M Nguyen          CA $ 3600
THÁNG 7/2017    
Erin Nguyen          TX $ 160 
Thuy Chi Luu CA $ 200
Hoan Thi Lan  WA $ 100
THÁNG 6/2017    
Luong Thi Man CA $ 160 
Dinh Le Ha CA $ 100
Luong Thi Man  CA $ 200
THÁNG 5/2017     
Nancy Dao CA $ 50
Nancy Dao CA` $ 60
THÁNG 4 / 2017     
Phuong Kim Nguyen ( giếng ) CA $ 300
THÁNG 3 / 2017     
, Nguyen Kim Dung, Truong Tan, Truong Nhi, Ngo Thanh Yen ( Cầu )  CA $ 200
Karen Hui Lim ( Cầu )  CA $ 140 
Karen Hui Lim ( giếng )  CA $ 60
THÁNG 2/2017     
Tolan Nguyen , Debbi Nguyen ( Cầu )  CA $ 200
Kelly Nguyen ( Water 4 U) ( Cầu )  CA  $ 30 
Hong Bach ( Cầu )  CA $ 20
Tolan Nguyen , Debbi Nguyen CA $ 300
Karlyn Kieu  CA $ 160 
Phan Thanh Hung CA $ 160
Monique K Duong  Van Nguyên  CA $ 100
Hoang Thi Giau & Pham Hoang Anh Thu CA $ 834 
THÁNG 1/2017     
GD Dieu Cat Tuong ( Cầu )  CA $ 200
GD Dieu Cat Tuong  CA $ 200
Minh Nguyen  CA $ 3000

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao QUÝ ÂN NHÂN PHÁT TÂM TÀI TRỢ ĐÀO GIẾNG
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:09 SA)