Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

464

Tháng hiện tại

1978090

Tháng trước

2658140

Lượt truy cập

18259615

Ân nhân tài trợ

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐÀO GIẾNG & CẦU NĂM 2016

Đăng ngày: 26/06/2016 Lượt xem: 12397

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐÀO GIẾNG & CẦU NĂM 2016

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
THÁNG 12/ 2016     
Lan Ngoc Lai - Lai Kam Man ( cầu )  CA $ 40
Lan Ngoc Lai - Lai Kam Man ( cầu )  $ 40 
Thu T Ngo ( Cầu )  TX  $ 50 
Vinh P Dang , Yen N Tran  CA $ 320 
Lan Ngoc Lai - Lai Hiu Mei CA $ 160
Lan Ngoc Lai - Lai Kam Man CA $ 160 
Heng Thach, Tony Thach IN  $ 160
Phuong Thanh Nguyen  DA $ 160
THÁNG 11 / 2016     
Kim Hoang Tieu CA $ 160
Dieu Hiep, Quach T. Tra CA $ 160
Xinh, Lucy Thi Huynh  CA $ 160
Chris Lee, Mindy Vo, Danny Le, Tammy Le CA $ 160
THÁNG 9/2016     
Hue Bao -Los Abogados, LLC CA $ 220
Nancy Dao DC $  80
Dao Thi Xuan Do  CA  $ 160 
Nancy Dao DC $ 25
Truong Han Dan CA $ 400
THÁNG 8/2016     
Nhan Hoang & Lan T. Hoang  WA  $ 150 
Ton Nu Thanh Phuong CA  $ 160
Phuong Nga Ngoc Dao  GA  $ 150
THÁNG 8/2016     
Nhan Hoang & Lan T. Hoang  WA   $ 180
THÁNG 7 / 2016     
Hong T Nguyen , Thanh Chau  CA $ 2850
Nguyet M Nguyen  CA   $ 1540
THÁNG 6/2016    
Tuan N Hoang  CA $ 160
Tam Khac Nguyen  CA $ 50
THÁNG 4/2016     
Nguyet Luu CA $ 320
Nguyet Luu CA $ 160
Edward Rooths  DC $ 80
Kevin Lam  FL $ 160
Chau Minh Bui  CA $ 160 
Nguyet Luu ( Cầu  )  CA $ 380
Nguyet Luu ( Cầu ) CA $ 140
Edward Rooths ( Cầu )  DC $ 70 
Kevin Lam  ( Cầu )  fl $ 70
Chau Minh Bui  ( Cầu )  CA $ 500
Anh Le Truong ( Trang Nguyen)  CA $ 100
THÁNG 3/2016     
Gdinh Nguyen Tri & Thuan Van Vo & Quyen Tu Ta CA $ 220 
Giam Q. Doan FL $ 400
Erin Nguyen TX $ 160
Hung T Khong  CA $ 480 
Jean Chansena Or Sylvie Chansena  MS $ 1500
Thu U Le  TX $ 160
Quang Loc & Stephanie Nguyen CA $ 20
Claire Nguyen Tran  CA $ 25
Thanh liem Thi Bien  CA $ 40
THÁNG 2 /2016     
Thu Pham & Hoang Thi Giau  CA $ 360
Thu Anh T Pham  CA $ 160
GD Tran Hoa & Phan Tran Thu Trang & Minh Phu, Sang GD Lam Huy & Nguyen Duyen  CA $ 800
Minh Van Ly & Hoa Kim Ha  MN $ 200
Be T Huynh  NV $ 16
Phuong Ngoc Luu CA $ 60
Geogre M. Paulisz & Yen Cam Pawlisz  NV $ 300
THÁNG 1/2016    
Trung Anh Lê  CA $ 500
Lê Văn Ba - Trung Anh Lê  CA $ 2000
Nguyễn Thị Tuyết Hồng ( Diệu Huệ )  CA $ 20
SuSan Phạm ( Diệu Tuyết )  CA $ 32
Hòa Thượng Nhật Quang  CA $ 100
Hoàng Thị Kim Anh  CA 3.Tr ( VN )

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao QUÝ ÂN NHÂN PHÁT TÂM TÀI TRỢ ĐÀO GIẾNG
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:09 SA)