Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

50

Tháng hiện tại

1516323

Tháng trước

1515084

Lượt truy cập

19432922

Ân nhân mới phát tâm

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM BẢO TRỢ GẠO NĂM 2019

Đăng ngày: 06/05/2019 Lượt xem: 11343

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM BẢO TRỢ GẠO NĂM 2019 

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ   TỊNH TÀI ( SỐ NGƯỜI BẢO TRỢ ) 
THÁNG 1/2019     
Nald Dudash Mimi Dudem Hoc  CA $ 1000
Alan Tran  CA $ 144
Anh Bui  CA $ 446 
Nguyễn Huỳnh Minh Trí  CA $ 588 
THÁNG 2/2019     
Duc V Tran , Nga Huynh  NE  $ 84
Tam Hung  CA $ 84
Nguyễn Thi Lan  CA  $ 84 
Michal Nguyen ,Judy Vu  CA $ 84 
THÁNG 4/2019     
Hong Le , Vinh Tran , Le Quangn , Le Minh , Bich Chau , Nguyen Huong  AR  $ 355
Van Thai , Michalel Gurn  CA $ 84
THÁNG 8/2019     
Trần Thị Ngọc Riệp  CA  $ 85 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM BẢO TRỢ GẠO
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)