Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

19

Tháng hiện tại

1516351

Tháng trước

1515084

Lượt truy cập

19432950

Ân nhân mới phát tâm

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM BẢO TRỢ GẠO NĂM 2018

Đăng ngày: 07/08/2018 Lượt xem: 12316

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM BẢO TRỢ GẠO NĂM 2018

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGU TIỀN TÀI 
THÁNG 1/2018    
Sonny Thanh Tran  CA 3
Anne Nguyên  CA 5
Lâm Ngọc Tâm  CA  1
Thu Anh Phan  CA  3
Sophia & Keller Kers  MD 3
Duc Tran - Nga Huynh  NE  1
Trần Văn Hoàng - Nguyễn Thị Kim Mai  NE 1
Linda Tran  CA  1
THÁNG 2/2018     
Hoàng Thị Dang  CA  2
Nga Shipley ( Tri Hoa )  CA 1
Wing dao  CA 1
Hai Truong  CA 1
Phương Bui  CA 2
Lan Lê  CA 1
Jennelle Trai  CA 1
Khang W Thêu và Diễm Tiêu / Tu Truong  CA 2
Diep T Clound and Jimmy D Clound  CA 2
G /Đ Hồ Huỳnh Tang  CA 1
Julie Phương BBA Starlymn Beaunty Longe  CA 1
Minh Phúc Do  WA 2
Mai Thị Anh  CA 1
Sherry Dương / Liên Dương  CA 1
THÁNG 3/2018     
Kim A Coogan  OH  1
Heather Banh  CA 2
Kayla Ho  AR  1
Thang Truong  NE 1
THÁNG 4/2018    
Kevin Hung Thai /Ho Thai  CA 1
Thuy Nguyen ( PD Tịnh Lạc )  CA 3
Jean Smith  AZ 2
THÁNG 5/2018     
Nguyễn Nhu Thanh  CA 10
Huê Thị Ngọc Quan & An Hoàng Nguyên  CA 7
THÁNG 6/2018     
Phu Nguyên  CA 1
Bùi Thị Hiền  CA 1
Trần Thị Ngoc Diệp  CA $ 85
Trang Thị Phạm  CA $ 100
Thảo Linh Ly  CA $ 60
THÁNG 9/2018     
Hơn Văn Nguyên  CA $ 168 
Vọ Thị Tư  CA $ 50
Nguyễn Hồng Nhung  CA $ 85
Võ Thị Huễ  CA $ 85
Mai Bùi  CA $ 1000
Sang Võ  PA $ 84
Hai Nguyên  CA $ 280
     

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM BẢO TRỢ GẠO
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)