Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

2

Tháng hiện tại

1255333

Tháng trước

798126

Lượt truy cập

19091386

Các nơi được bảo trợ

CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13642

 

Tên: Thái Thị Thuận

Năm sinh: 1945

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, bệnh

Tên: Trần Thị Lan

Năm sinh: 1932

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Lưu Văn Đồng

Năm sinh: 1966

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, tâm thần, ở với mẹ già

 

 

Tên : Nguyễn Sỹ Chắt

Năm sinh: 1934

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, vợ chồng già, con gái bệnh

Tên: Trần Thị Nhỏ

Năm sinh: 1934

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Trần Văn Ngọc

Năm sinh: 1942

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh kinh niên

Tên: Nguyễn Thị Năm

Năm sinh: 1960

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, chồng chết, bệnh và nuôi 2 con đi học

Tên: Hoàng Thị Hạ

Năm sinh: 1958

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Lê Thị Bàu

Năm sinh: 1972

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Cao Thị Hòe

Năm sinh: 1931

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Phà        

Năm sinh: 1945       

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Ngô Thị Xin

Năm sinh: 1937

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Đậu Thị Hòa

Năm sinh: 19311

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Phạm Thị Liên

Năm sinh: 1952

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, tàn tật

Tên: Hoàng Thị Hương

Năm sinh: 1947

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Cải

Năm sinh: 1952

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Trần Thị Chất

Năm sinh: 1975

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, tàn tật

Tên: Lê Thị Thư

Năm sinh: 1920

Địa chỉ: Thọ Đông

Hoàn cảnh: Nghèo, con tâm thần

Tên: Đàm Thị Hoan

Năm sinh: 1933

Địa chỉ: Thọ Đông

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Dần

Năm sinh: 1924

Địa chỉ: Thọ Đông

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Trần Thị Vân

Năm sinh: 1941

Địa chỉ: Thọ Thắng

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Vũ Văn Tý

Năm sinh: 1933

Địa chỉ: Thọ Thắng

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên: Ngô Thị Vận

Năm sinh: 1938

Địa chỉ: Thọ Thắng

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên: Phạm Thị Phú

Năm sinh: 1912

Địa chỉ: Thọ Nhân

Hoàn cảnh: nghèo, khó khăn

Tên: Đàm Văn Tú

Năm sinh: 1960

Địa chỉ: Thọ Thành

Hoàn cảnh: Tâm Thần

Tên: Nguyễn Văn Hoàng

Năm sinh:

Địa chỉ: Thọ Thành

Hoàn cảnh: Nghèo, con tàn tật

Tên: Nguyễn Thị Duyên

Năm sinh: 1959

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: bệnh, neo đơn

Tên: Lưu Thị Đàn

Năm sinh: 1957

Địa chỉ: Sơn hải

Hoàn cảnh: Mẹ con tâm thần

Tên: Trần Thị Hòa

Năm sinh: 1965

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh

Tên: Hồ Thị Đàm

Năm sinh: 1936

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Tên: Hồ Văn Cần

Năm sinh: 1936

Địa chỉ: Quỳnh Thọ

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Trần Thị Nhỏ

Năm sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:

Tên: Nguyễn Thị Lài

Năm sinh: 1939

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh, neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Quyền

Năm sinh: 1941

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh, neo đơn

Tên: Hồ Thị Nhiêm

Năm sinh: 1933

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, bệnh

Tên: Nguyễn Thị Quý

Năm sinh: 1941

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh, neo đơn

Tên: Hồ Thị Khoa

Năm sinh: 1936

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Tên: Nguyễn Thị Đào

Năm sinh: 1964

Địa chỉ: Quỳnh Thọ

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Nguyễn Thị Trần

Năm sinh: 1933

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

 

Tên: Đồng Thị Xơ

Năm sinh: 1938

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tai biến

Tên: Vũ Thị Giang

Năm sinh: 1929

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Hoàng Thị Lai

Năm sinh: 1932

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tâm thần

Tên: Trần Thị Quỳ

Năm sinh: 1945

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh

Tên: Đậu Thị Lớn

Năm sinh: 1932

Địa chỉ: Xóm 12

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Trần Thị An

Năm sinh: 1948

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Trần Thị Sỹ

Năm sinh: 1924

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Tên: Trần Thị Đan

Năm sinh: 1927

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, bệnh tật

Tên: Hồ Văn Thúc

Năm sinh: 1931

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Tên: Nguyễn Thị Hồng

Năm sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:

Tên: Trần Văn Viết

Năm sinh: 1939

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật, neo đơn

Tên: Phan Thị Hà

Năm sinh: 1931

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, tai biến

 

Tên: Phạm Thị Nhượng

Năm sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:

Tên: Nguyễn Văn Thịnh

Năm sinh: 1963

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh thần kinh

Tên: Đàm Thị Canh

Năm sinh: 1929

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

 

Tên: Võ Thị Sim

Năm sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:

 

Tên: Trần Văn Hậu

Năm sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:

Tên: Mai Thị Chanh

Năm sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:

Tên: Trần Thị Khương

Năm sinh: 1952

Địa chỉ: Sơn Hải

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Chùa (5 phần)

 

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)