Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

16

Tháng hiện tại

1255347

Tháng trước

798126

Lượt truy cập

19091400

Các nơi được bảo trợ

CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13616

Tên:  Nguyễn Thị Tần

Sinh năm : 1932

Địa chỉ: Phú hữu 2

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Nguyễn Thị Mén

Sinh năm :  1962

Địa chỉ: Phú Hữu 2

Hoàn cảnh: Không dạ dày

Tên:  Nguyễn Thị Lễ

Sinh năm: 1990

Địa chỉ: Phú Hữu 2

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên:  Hồ Thị Súng

Sinh năm: 1931

Địa chỉ: Phú Hữu 2

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên:  Lương Phụng

Sinh năm: 1933

Địa chỉ: Phú Hữu 2

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên:  Trần Thị Hiễu

Sinh năm: 1949

Địa chỉ: Phú Hữu 2

Hoàn cảnh: Thần kinh

Tên:  Nguyễn  Thị Diện

Sinh năm: 1933

Địa chỉ: Phú Hữu 2

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Nguyễn Thị Thuý

Sinh năm: 1977

Địa chỉ: Phú Hữu 2

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên:  Trà Thị Xuân

Sinh năm: 1950

Địa chỉ: Phú Hữu 2

Hoàn cảnh: TBMMN

Tên:  Nguyễn Thị Tuyết Sương

Sinh năm: 1975

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Trần Thị Hồng

Sinh năm: 1972

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Con bệnh

Tên:  Đặng Văn Tý

Sinh năm: 1980

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên:  Tạ Thị Ân

Sinh năm: 1980

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Mẹ chết, cha mù

Tên:  Đặng Sơn

Sinh năm: 1971

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: TBMMN

Tên:  Nguyễn Thị Hương

Sinh năm: 1978

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên:  Hồ Thị Hơn

Sinh năm: 1963

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Trần Văn Lãnh

Sinh năm: 1957

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên:  Lê Thị Thường

Sinh năm: 1931

Địa chỉ: Phú Hữu

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Nguyễn Nhàn

Sinh năm: 1934

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên:  Trần Văn Mười

Sinh năm: 1968

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên:  Nguyễn thị Nở

Sinh năm: 1930

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Văn Thị Sanh

Sinh năm: 1947

Địa chỉ:  Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Mùi

Sinh năm: 1948

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Nghèo, con bệnh tật

Tên: Đinh thị Mới

Sinh năm: 1945

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Trần Minh

Sinh năm: 1942

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên: Võ Thị Rộc

Sinh năm: 1943

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Đặng Thị Cảnh

Sinh năm: 1950

Địa chỉ: Phú hữu  1

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Chế Thị Quyền

Sinh năm: 1935

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên: Chế Thị Sớm

Sinh năm: 1937

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên: Hồ Kim Khanh

Sinh năm: 1957

Địa chỉ: Phú Hữu

Hoàn cảnh: Con tâm thần

Tên: Lê Văn Quynh

Sinh năm: 1973

Địa chỉ: Phú Hữu 1

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên: Hoàng Thị Kim Liên

Sinh năm:

Địa chỉ: Hà tây

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Tên: Võ Thị Siêng

Sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên: Võ Thị Chơi

Sinh năm:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Quế

Sinh năm:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Liễu Huê

Sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Liễu Thị Kia

Sinh năm:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Huỳnh thị Phương

Sinh năm:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Mùi

Sinh năm:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Trương Thị Kim Nga

Sinh năm:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Lê Của

Sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: CHÙA VIÊN GIÁC BÌNH ĐỊNH ( 5 phần )

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)