Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

316

Tháng hiện tại

2163226

Tháng trước

1338883

Lượt truy cập

19160134

Các nơi được bảo trợ

CHÙA VẠN LINH - BẾN TRE ( 38 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 12647

 

Tên : Nguyễn Thị Sứ

Năm sanh : 1942

Hoàn cảnh : neo đơn   

Tên : Ka Thị Ngoa

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Huỳnh Thị Rợp

Năm sanh :  1941

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn  

Tên : Nguyễn Văn Tha

Năm sanh : 1962

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Huỳnh Thị The  

Năm sanh :  1930

Hoàn cảnh : Nghèo – bệnh tật

Tên : Nguyễn Thị Điễm  

Năm sanh : 1931

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn  

Tên : Bùi Văn Tuyền  

Năm sanh : 1981

Hoàn cảnh : Tâm thần   

Tên : Nguyễn Thị Nói  

Năm sanh : 1964

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Thị Cảng  

Năm sanh :  1921

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Huỳnh Thị Tầm  

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : Neo đơn  

Tên : Huỳnh Thị Tất

Năm sanh : 1932

Hoàn cảnh :  Neo đơn   

Tên : Nguyễn Thị Sạch

Năm sanh :  1959

Hoàn cảnh : Chồng chết – Bệnh tật  

Tên : Nguyễn Văn Sết  

Năm sanh :  1952

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Văn Đức

Năm sanh :  1956

Hoàn cảnh : Thần Kinh   

Tên : Phan Thị Nảo

Năm sanh :  1948

Hoàn cảnh : Câm  

Tên : Trần Thị Rết

Năm sanh :  1959

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Thái Thị Ca  

Năm sanh : 1953

Hoàn cảnh : Bệnh kinh niên

Tên : Nguyễn Thị Khoang  

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Ngoa  

Năm sanh : 1958

Hoàn cảnh : Con tâm thần  

Tên : Nguyễn Thị Nguyên  

Năm sanh :  1974

Hoàn cảnh :  Thần Kinh  

Tên : Phan Văn Thanh

Năm sanh :  1934

Hoàn cảnh : neo đơn  

Tên : Tôn Thị Em

Năm sanh : 1973

Hoàn cảnh : Mù   

Tên : Trần Thị Chói  

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Trịnh Thị Mửng  

Năm sanh : 1928

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Nguyễn Thị Chăm

Năm sanh : 1942

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Nguyễn Thị Nôm

Năm sanh :  1948

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Đặng Thị Bé

Năm sanh : 1932

Hoàn cảnh : Tàn tật 

Tên : Trần Văn Chống

Năm sanh :  1934

Hoàn cảnh : Ung Thư

Tên : Lý Thị Cam  

Năm sanh : 1923

Hoàn cảnh : Neo đơn  

Tên : Nguyễn Văn Sấm

Năm sanh : 1923

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Huỳnh Thị Séo  

Năm sanh : 1948

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Nguyễn Văn Bốn

Năm sanh : 1950

Hoàn cảnh : neo đơn  

Tên : Phạm Văn Được  

Năm sanh : 1959

Hoàn cảnh : Thần Kinh   

Tên : Trần Thị Nhu

Năm sanh : 1918

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Vỏ Thị Bình  

Năm sanh :  1938

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Chùa Vạn Linh ( 3 xuất )

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)