Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

2

Tháng hiện tại

1516334

Tháng trước

1515084

Lượt truy cập

19432933

Các nơi được bảo trợ

CHÙA TRƯỜNG SANH – TỈNH QUẢNG TRỊ ( 66 xuất )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13754

 

Tên: Ngô Thị Cúc

Năm sinh: 1954

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, tàn tật

Tên: Ngô Văn Huynh

Năm sinh:  1966

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, tai biến, vợ chết, nuôi 2 con

Tên: Ngô Thị Búp

Năm sinh: 1961

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, bệnh ung thư

Tên: Trần Thị Thìn

Năm sinh: 1949

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Hứa

Năm sinh: 1970

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, tàn tật

Tên: Nguyễn Thị Ban

Năm sinh: 1944

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, bệnh tim

Tên: Lê Thị Vui

Năm sinh: 1976

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh

Tên: Nghuyễn Khánh Tiến

Năm sinh:1949

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, tai biến, 2 con nhỏ gửi chùa, vợ làm thuê ở xa

Tên: Lê Thị Hoa

Năm sinh: 1954

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Ngô Thị Phức

Năm sinh: 1939

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, con trai chết, vợ chồng già ở với con dâu

Tên: Nguyễn Thị Xuy

Năm sinh: 1954

Địa chỉ: Hải Tân

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn bệnh nặng

Tên:Trương Thị Tăng

Năm sinh:1938

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, bệnh

Tên: Vương Thị Trinh

Năm sinh: 1930  

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Nghèo, chồng con chết hết, ở với cháu dâu bị bướu độc

Tên: Trần Minh

Năm sinh: 1982

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Tâm thần, vợ bỏ, ở với con nhỏ và ba mẹ già

Tên: Nguyễn Thị Nghiên

Năm sinh: 1933

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên: Võ Văn Côn

Năm sinh: 1944

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Nghèo, tai biến, vợ chồng già

Tên:Lê Thị Đói

Năm sinh: 1941

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Lê Thị Thu Hà

Năm sinh: 1951

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Lê Thị Thỉ

Năm sinh: 1945

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Thỉ

Năm sinh: 1941

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Lê Văn Hòa

Năm sinh: 1954

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Lâu

Năm sinh: 1931

Địa chỉ: hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Lê Thị Sài

Năm sinh: 1932

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Lê Thị Năm

Năm sinh: 1948

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: neo đơn

 

Tên: Lê Thị Tự

Năm sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:

Tên: Võ Thị Gái

Năm sinh: 1950

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Lê Thị Lư

Năm sinh: 1924

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Nguyễn Văn Hoàng

Năm sinh: 1969

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Nguyễn Thị Díu

Năm sinh: 1943

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

 

Tên: Trương Thị Ốm

Năm sinh: 1943

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Võ Mượn

Năm sinh: 1937

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Võ Thị Chĩu

Năm sinh: 1932

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Võ Thị Phong Hòa

Năm sinh: 1991

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Võ Văn Hảo

Năm sinh: 72 tuổi

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Vợ liệt, con chất độc da cam

Tên: Lê Thanh Nam

Năm sinh: 1969

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Nguyễn Thị Thùy

Năm sinh: 1977

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tàn tật, neo đơn

Tên: Lê Văn Thi

Năm sinh: 1949

 Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh lao, neo đơn

Tên: Lê Thị Thêm

Năm sinh: 1949

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, bệnh

Tên: Lê Thị Quy

Năm sinh: 1952

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tim, neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Miếng

Năm sinh: 1922

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Võ Minh

Năm sinh: 1959

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Bệnh thần kinh

Tên: Trương Bảo Quốc Hoàng

Năm sinh: 1984

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Bại liệt, thần kinh

Tên: Bùi Thị Thỉ

Năm sinh: 1958

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh thần kinh

Tên: Võ Thị Mượn

Năm sinh: 1954

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Bệnh cột sống, neo đơn

Tên:Trương Thị Lành

Năm sinh:  1973

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh ung thư

Tên: Lê Hùng Quang

Năm sinh: 1976

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh bại liệt

Tên:  Trương Thị Lục

Năm sinh:  1929

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, bệnh

Tên: Nguyễn Tri

Năm sinh: 1941

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bị tai nạn

Tên: Trương Thị Chanh

Năm sinh: 1975

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh rối loạn thần kinh não

Tên: Võ Thị Hoa

Năm sinh:1959

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, bệnh thần kinh

Tên: Võ Thị Vui

Năm sinh: 1964

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, tàn tật, thần kinh

Tên: Lê Thị Năm

Năm sinh: 1949

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh, neo đơn

Tên: Trần Thị Chiến

Năm sinh: 1949

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Tên: Trần Thị Ái

Năm sinh: 1962

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:Nghèo, neo đơn, câm, thần kinh

Tên: Trần Thị Túy

Năm sinh: 1931

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:Nghèo, bệnh, neo đơn

Tên: Nguyễn Thị Ứng

Năm sinh: 1935

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, mắt mờ, neo đơn

Tên: Trần Thị Bê

Năm sinh: 1955

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, tàn tật                      

 

Tên:Trương Thị Sín

Năm sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:

 

Tên: Bùi Quý Trà

Năm sinh: 1962

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Trương Thị Thủy

Năm sinh: 1950

Địa chỉ: Hải Trường

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Võ Mượn

Năm sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:

Tên: Chùa (5 phần)

 

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)