Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

53

Tháng hiện tại

1516385

Tháng trước

1515084

Lượt truy cập

19432984

Các nơi được bảo trợ

CHÙA THANH SƠN - TỈNH PHÚ YÊN ( 48 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 12760

 

Tên : Bùi Thị Lênh  

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : Bệnh tật    

 

Tên : Huỳnh Thị Xuân Lý  

Năm sanh : 1945

Hoàn cảnh : Mù con tàn tật  

 

Tên : Trần Thị Kim Phượng

Năm sanh :  1958

Hoàn cảnh : Tàn tật   

 

Tên : Tạ Thị Tài

Năm sanh : 1927

Hoàn cảnh : Neo đơn  

 

Tên : Nguyễn Nuôi   

Năm sanh :  1962

Hoàn cảnh : Tàn tật  

Tên : Lê Hữu Đức

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : Nghèo – con tâm thần   

Tên : Nguyễn  Thị Cầu   

Năm sanh : 1946

Hoàn cảnh : Neo đơn    

Tên : Huỳnh Thị Thơm   

Năm sanh : 1926

Hoàn cảnh : Neo đơn  

Tên : Phan Thị Tháng 

Năm sanh :  1925

Hoàn cảnh : Mẹ nuôi con tàn tật  

Tên : Ca Thị Ân   

Năm sanh : 1943

Hoàn cảnh : Neo đơn  

Tên : Nguyễn Thị Hai  

Năm sanh : 1939

Hoàn cảnh :  Neo đơn   

Tên : Lê Thị Phước

Năm sanh :  1915

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Phạm Thị Khánh   

Năm sanh :  1943

Hoàn cảnh : neo đơn  

Tên : Trần Bình

Năm sanh :  1969

Hoàn cảnh : Bệnh Kinh Niên    

Tên : Trần Minh Trí  

Năm sanh :  1966

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Nguyễn Thị Sỹ  

Năm sanh :  1942

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Trương Văn Thanh   

Năm sanh : 1953

Hoàn cảnh : Bệnh kinh niên

Tên : Nguyễn Thị Muộn

Năm sanh : 1943

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Thìn  

Năm sanh : 1934

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Trương Thị Khám

Năm sanh :  1944

Hoàn cảnh :  Neo đơn   

Tên : Nguyễn Thị Chín  

Năm sanh :  1943

Hoàn cảnh : Nuôi con tâm thần   

Tên : Nguyễn Thị Hòa  

Năm sanh : 1925

Hoàn cảnh : Neo đơn    

Tên : Phạm Huynh   

Năm sanh : 1927

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn    

Tên : Lê Thị Thương   

Năm sanh : 1969

Hoàn cảnh : Tâm thần    

 

Tên : Trần Thị Hơn

Năm sanh : 1942

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn    

 

Tên : Phan Thị Lệ

Năm sanh :  1963

Hoàn cảnh : Tâm thần    

Tên : Nguyễn Thị Sơ

Năm sanh : 1928

Hoàn cảnh : neo đơn  

Tên : Nguyễn Thị Hồng Trang  

Năm sanh :  1960

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn  

Tên : Nguyễn Sung   

Năm sanh : 1927

Hoàn cảnh : TBMMN  

Tên : Trần Thị Tám

Năm sanh : 1938

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Ngô Thị Thẩn   

Năm sanh : 1926

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Nguyễn Thị Hở 

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : neo đơn  

 

Tên : Nguyễn Thị Kim Oanh   

Năm sanh : 1944

Hoàn cảnh : neo đơn    

Tên : Nguyễn Thị Lại  

Năm sanh : 1934

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Trần Thị Huyền   

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Trần Thi Thụy    

Năm sanh :  1934

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Đoàn Thị Hòa   

Năm sanh :  1935

Hoàn cảnh : Mù 2 mắt  

 

Tên : Phạm Ngọc Hòa    

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh : Mù 2 mắt  

Tên : Nguyễn Thị Liên    

Năm sanh :  1937

Hoàn cảnh : neo đơn  

 

Tên : Bùi Thị Mai    

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh : Neo đơn  

Tên : Võ Thị Na     

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh : neo đơn   

Tên : Nguyễn Thị Xẹo     

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Phạm Tấn Lợi     

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh : Tàn tật   

Chùa Thanh Sơn ( 4 xuất)

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)