Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

408

Tháng hiện tại

2163387

Tháng trước

1338883

Lượt truy cập

19160295

Các nơi được bảo trợ

CHÙA PHƯỚC LINH - TỈNH CÀ MAU ( 75 XUẤT)

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13012

Họ và Tên: Đặng Thị Bảy

Năm sinh: 1941

Hoàn cành: Mù 2 mắt

Họ và Tên: Quách Thị Diềm

Năm sinh: 1939

Hoàn cành: Bệnh chân ( xe lăn )

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thu

Năm sinh: 1953

Hoàn cành: Bệnh tâm thần

Họ và Tên: Tô Thanh Long

Năm sinh: 1962

Hoàn cành: Bệnh tâm thần

 

Họ và Tên: Tô Thị Nhanh

Năm sinh: 1946

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Trương Thị Nhành

Năm sinh:  1931

Hoàn cành: Bệnh chân, 1 con tâm thần

 

Họ và Tên: Lê Thị Khuyến

Năm sinh: 1931

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Trần Thị Tường

Năm sinh:  1937

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Nguyễn Thu Hà

Năm sinh: 1943

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Lê Thị Năm

Năm sinh: 1929

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Trương Thị Hoa

Năm sinh:1937

Hoàn cành:Bệnh khớp

Họ và Tên:Lê Thị Hoa

Năm sinh: 1947

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên:Trần Thị Sa

Năm sinh: 1949

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Trần Thị Chiến

Năm sinh: 1931

Hoàn cành: Bệnh khớp

 

Họ và Tên: Thạch Văn Thắm

Năm sinh:  1963

Hoàn cành: Sống cùng 2 em tâm thần

Họ và Tên: Nguyễn Thị Đựng

Năm sinh: 1971

Hoàn cành: 2 vợ chồng bệnh tâm thần

Họ và Tên: Phạm Thị Thu

Năm sinh: 1940

Hoàn cành: Bệnh tai biến, 1 con tâm thần

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Xứng

Năm sinh: 1945

Hoàn cành: Mù 2 mắt

Họ và Tên: Trương Thị Phỉ

Năm sinh: 1944

Hoàn cành: Bệnh Khớp

Họ và Tên: Phan Thị Tiếp

Năm sinh:1958

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Lê Thanh Giềng

Năm sinh: 1941

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Võ Thu Hà

Năm sinh: 1958

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Nguyễn Thị Tươi

Năm sinh: 1945

Hoàn cành: Bệnh Khớp

Họ và Tên:Võ Thị Huệ

Năm sinh: 1942

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Lê Thị Lan

Năm sinh: 1948

Hoàn cành: Sống cùng 3 anh em tâm thần

Họ và Tên: Lê Kiển Tiên

Năm sinh: 1973

Hoàn cành: Cụt 2 chân, bệnh thận

Họ và Tên: Lâm Thị Cẩm Lắc

Năm sinh: 1971

Hoàn cành: Tắc nghẽn động mạch máu, cụt 2 chân

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Tám

Năm sinh: 1948

Hoàn cành: Sống cùng 1 con bệnh tâm thần

Họ và Tên: Châu Thị Hồng

Năm sinh: 1949

Hoàn cành: Bệnh khớp

Họ và Tên: Châu Kim Xuyến

Năm sinh: 1943

Hoàn cành: Bệnh Khớp

Họ và Tên: Lâm Kim Lê

Năm sinh: 1937

Hoàn cành: Gãy chân, 1 con tâm thần

Họ và Tên: Huỳnh Thị Phấn

Năm sinh: 1944

Hoàn cành: 2 chị em tâm thần

 

Họ và Tên: Trần Thanh Hùng

Năm sinh: 1937

Hoàn cành: 2 vợ chồng tai biến

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ten

Năm sinh: 1940

Hoàn cành: Bệnh suyễn

Họ và Tên: Huỳnh Văn Út

Năm sinh: 1960

Hoàn cành: Tâm Thần

Họ và Tên: Trần Văn Sáng

Năm sinh: 1960

Hoàn cành: Tai biến

Họ và Tên: Trần Tấn Luỹ

Năm sinh: 1950

Hoàn cành: Tâm Thần

Họ và Tên: Lê Văn Phước

Năm sinh: 1951

Hoàn cành: Tai Biến

Họ và Tên: Nguyễn Thị Nho

Năm sinh: 1951

Hoàn cành:Tai biến

Họ và Tên: Ngô Đinh Triều

Năm sinh: 1940

Hoàn cành: Tai biến

Họ và Tên: Huỳnh Thị Muộn

Năm sinh: 1933

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Từ Văn Thanh

Năm sinh: 1937

Hoàn cành: Neo đơn

Họ và Tên: Phạm Thị Chọn

Năm sinh: 1940

Hoàn cành: Bệnh Tật

Họ và Tên: Phạm Liễu Ca

Năm sinh: 1949

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Phạm Hoàng Mỹ

Năm sinh: 1962

Hoàn cành: Tâm thần

Họ và Tên: Nguyễn Tấn Thảo

Năm sinh: 1957

Hoàn cành: Bệnh tật

Họ và Tên: Tôn Thị Hún

Năm sinh: 1950

Hoàn cành:

Nghèo, khó khăn

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Bình

Năm sinh: 1935

Hoàn cành:

Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ánh

Năm sinh: 1962

Hoàn cành: Tâm Thần

Họ và Tên: Trần Thị Ba

Năm sinh: 1952

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Anh

Năm sinh: 1948

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Lê Thị Nhung

Năm sinh: 1940

Hoàn cành: Ung Thư Vú

Họ và Tên: Nguyễn Thị Phụng

Năm sinh: 1958

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Hữu Thị Phượng

Năm sinh: 1936

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ánh

Năm sinh: 1954

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Trương Thị Dợt

Năm sinh: 1954

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Lê Thị Hu

Năm sinh: 1941

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Ngô Thị Mót

Năm sinh: 1935

Hoàn cành: Tàn tật

Họ và Tên: Trần Thị Thế

Năm sinh: 1938

Hoàn cành: Tàn tật

Họ và Tên: Lữ Kim Nhanh

Năm sinh: 1978

Hoàn cành: Tàn tật

Họ và Tên: Trương Thị Hai

Năm sinh:1942

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Trần Trung Cường

Năm sinh: 1977

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Văn Giáo

Năm sinh: 1950

Hoàn cành: Tàn tật

Họ và Tên: Võ Thị Phượng

Năm sinh:

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Phan Thị Thọ

Năm sinh: 1934

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Lý Thị Hiên

Năm sinh: 1948

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Dân

Năm sinh:

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên:Huỳnh Thị Kết

Năm sinh:1942

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Lê Thị Dân

Năm sinh:

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Huỳnh Thị Kết

Năm sinh:1942

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

 

Họ và Tên: Lê Thị Dân

Năm sinh: 1961

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Nhơn

Năm sinh: 1934

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Mướt

Năm sinh:1948

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Từ Thị Hẹ

Năm sinh: 1970

Hoàn cành: Nghèo, khó khăn

Chùa Phước Linh ( 3 xuất )

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)