Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

409

Tháng hiện tại

2163391

Tháng trước

1338883

Lượt truy cập

19160299

Các nơi được bảo trợ

CHÙA PHƯỚC HƯNG TỰ - TỈNH BẠC LIÊU ( 44 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13448

 

 

Tên : Trần Kim Liên

Năm Sanh : 1950

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Phạm Văn Đắng

Năm Sanh : 1977

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Dương Thị Tuyết

Năm Sanh : 1946

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Trần Thị Láng

Năm Sanh : 1932

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Kha Thị Tuyết Mai

Năm Sanh : 1952

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn Văn Trọng

Năm Sanh : 1980

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Lâm Thanh Bình

Năm Sanh : 1983

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Dương Văn Kịn

Năm Sanh : 1955

Hoàn cảnh : tàn tật

Tên : Huỳnh Thị Út 

Năm Sanh : 1928

Hoàn cảnh : Con tâm thần

Tên : Hồ Văn Hay 

Năm Sanh : 1938

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Thị Út

Năm Sanh : 1930

Hoàn cảnh : Nuôi con tâm thần

Tên : Huỳnh Thị Kim Chung

Năm Sanh : 1970

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Huỳnh Văn Cộn

Năm Sanh : 1934

Hoàn cảnh : tàn tật

Tên : Dương Văn Thành

Năm Sanh : 1937

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Thạch Thị Dương

Năm Sanh : 1939

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Ngô Văn Hai

Năm Sanh : 1930

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Nguyễn Ngọc Điệp

Năm Sanh : 1971

Hoàn cảnh : tâm thần

Tên : Huỳnh Thị Tám

Năm Sanh : 1931

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Hồng Văn Mạnh

Năm Sanh : 1947

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Nguyễn Thị Hòa

Năm Sanh : 1936

Hoàn cảnh : Nghèo  khó khăn

Tên : Võ Thị Ba

Năm Sanh : 1913

Hoàn cảnh : Nghèo –khó khăn

Tên : Phạm văn Yến

Năm Sanh : 1927

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Bảy

Năm Sanh :  1950

Hoàn cảnh : Nghèo = khó khăn

Tên : Huỳnh Quốc Thảo 

Năm Sanh : 1983

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Trần Liêm Kẹt

Năm Sanh : 1952

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Huỳnh Bích Lệ

Năm Sanh : 1972

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Trương Thị Duyên

Năm Sanh : 1938

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Thị Chung 

Năm Sanh : 1955

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Ngô Thị Đầm

Năm Sanh : 1935

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Mỹ Dung

Năm Sanh : 1967

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Đặng Thị Hai

 Năm Sanh : 1941

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Trần Thị Mỹ

Năm Sanh : 1959

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Trương Thị Xinh

Năm Sanh : 1954

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Trần Thị Kim Cúc

Năm Sanh : 1950

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Triệu Thị Um

Năm Sanh : 1926

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Lý Thị Ty  

Năm Sanh : 1924

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

 

Tên : Sơn Thị Xinh

Năm Sanh : 1934

Hoàn cảnh : Bệnh tật

 

 

Tên : Nguyễn Thị Lan

Năm Sanh : 1930

Hoàn cảnh : Neo đơn

 

 

Tên : Mã Thị Rớt

Năm Sanh : 1943

Hoàn cảnh : Bệnh tật

 

 

Tên : Trương Thị Bun

Năm Sanh : 1940

Hoàn cảnh : Neo đơn

 

 

Tên : Lâm Thị Hương

Năm Sanh : 1941

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

 

 

Tên : Lâm Thị Tâm

Năm Sanh : 1939

Hoàn cảnh : Bệnh tật

 

 

Tên : Lâm Trí Linh

Năm Sanh : 1981

Hoàn cảnh : Bệnh tật

 

 

Tên : Sơn Thị Duyên

Năm Sanh : 1954

Hoàn cảnh : TBMMN

 

 

Tên : Thạch Thôn

Năm Sanh : 1980

Hoàn cảnh : Bệnh tật

 

 

Tên : Phạm Hữn Thành

Năm Sanh : 1939

Hoàn cảnh : Bệnh tật

 

 

Tên : Danh Thị Sóc

Năm Sanh : 1931

Hoàn cảnh : Bệnh tật

 

 

Tên : Nguyễn Thị Lâu

Năm Sanh : 1948

Hoàn cảnh : Bệnh tật

 

Chùa Long Quang – Tỉnh Bạc Liêu  ( 6 xuất )  

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)