Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

105

Tháng hiện tại

2162993

Tháng trước

1338883

Lượt truy cập

19159901

Các nơi được bảo trợ

CHÙA LONG KHÁNH - TỈNH BẾN TRE ( 50 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 12368

Tên : Nguyễn Văn Tiếp

Năm sanh : 1973

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn  

Tên : Vỏ Văn Móc

Năm sanh : 1957

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Tống Thị Vui

Năm sanh :  1933

Hoàn cảnh : Tàn tật 

Tên : Nguyễn Văn Tấn

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : Liệt

Tên : Tô Thị Ngọc lan

Năm sanh :  1969

Hoàn cảnh : Ung Thư  

Tên : lê Văn Chéo

Năm sanh : 1952

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Trần Văn Giãng

Năm sanh : 1927

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Võ Văn Chiến

Năm sanh : 1940

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Phan Thị Đặng

Năm sanh :  1930

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Trần Thị Hằng

Năm sanh : 1972

Hoàn cảnh : Nghèo khó khăn

Tên : Phạm Văn Đùm 

Năm sanh : 1931

Hoàn cảnh :  Bệnh tật  

Tên : Nguyễn Thị Yên

Năm sanh :  1951

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Trần Văn Niêu

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Thị Cưng

Năm sanh :  1942

Hoàn cảnh : Neo đơn  

Tên : Nguyễn Thị Kim Pha

Năm sanh :  1972

Hoàn cảnh : Thần Kinh

Tên : Trần Thị Đẩm

Năm sanh :  1945

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Đào Thanh Hải

Năm sanh : 1963

Hoàn cảnh : Bệnh kinh niên

Tên : Tôn Văn Ra

Năm sanh : 1972

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Lê Thị Yieu

Năm sanh : 1944

Hoàn cảnh : Tàn tật 

Tên : Phan Thị Bảnh

Năm sanh :  1947

Hoàn cảnh :  Thần Kinh  

Tên : Nguyễn Thị Năm

Năm sanh :  1923

Hoàn cảnh : neo đơn  

Tên : Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Năm sanh : 1973

Hoàn cảnh : Nghèo con tâm thần  

Tên : Phan Thị Hời

Năm sanh : 1964

Hoàn cảnh : Bệnh tim  

Tên : Phạm Thị Mau

Năm sanh : 1952

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn  

Tên : Lê Minh Sum

Năm sanh : 1953

Hoàn cảnh : Tâm thần  

Tên : Cao Thị Kim

Năm sanh :  1953

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Đào Thị Tư

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Nguyễn Thị Phàn

Năm sanh :  1951

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Nguyễn Thị Hoa

Năm sanh : 1928

Hoàn cảnh : Neo đơn  

Tên : Nguyễn Văn Phước

Năm sanh : 1944

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Lê Thị Não

Năm sanh : 1943

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Nguyễn Văn Nhơn

Năm sanh : 1948

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Huỳnh Thị Đèo 

Năm sanh : 1963

Hoàn cảnh : Tàn tật  

Tên : Phan Thị Yên

Năm sanh : 1948

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn  

Tên : Ngô Thị Trích

Năm sanh :  1938

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Hảo

Năm sanh : 1934

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

 

Tên : Phạm Thị An

Năm sanh : 1942

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Võ Thị Khanh

Năm sanh :  1950

Hoàn cảnh : Nghèo – bệnh tật  

Tên : Quỳnh Thị Cấu

Năm sanh :  1937

Hoàn cảnh : Nghèo khó khăn

Tên : Nguyễn Tấn Sĩ

Năm sanh : 1956

Hoàn cảnh : Con tâm thần  

 

Tên : Nguyễn Thị Thiệt

Năm sanh :  1953

Hoàn cảnh : Con Tâm thần

 

Tên : Hồ Văn Bành

Năm sanh :  1933

Hoàn cảnh : Con  tâm thần

 

Tên : Nguyễn Thị Thạng

Năm sanh :  1933

Hoàn cảnh : Nghèo khó khăn

 

 Tên : Thái Thị Lang

Năm sanh :  1929

Hoàn cảnh : Nghèo con tâm thần

Tên : Đào Văn Phú Năm sanh :  1954

Hoàn cảnh : bệnh tật

Chùa Long Khánh ( 5 xuất )

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)