Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

36

Tháng hiện tại

1255367

Tháng trước

798126

Lượt truy cập

19091420

Các nơi được bảo trợ

CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13694

Tên : Huỳnh Thị Đào

Năm sanh : 68 tuổi

Hoàn cảnh : Nghèo, khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Duyên

Năm sanh : 68 tuổi

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Trần Thị Thu Ba

Năm sanh : 1962  

Hoàn cảnh : Bệnh tật      

Tên : Trần Thị Tí

Năm sanh : 80 tuổi

Hoàn cảnh :  Bệnh tật

Tên : Nguyễn Thị Huệ

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Huỳnh Thị Hài

Năm sanh : 1968

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Chung Bá Ngàn

Năm sanh : 1947

Hoàn cảnh : Vợ chồng nghèo, neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Gấm

Năm sanh : 60 tuổi

Hoàn cảnh : Nghèo, tai biến, neo đơn

Tên: Lê Văn Bảy

Năm sanh :  88 tuổi

Hoàn cảnh : Tai biến, ngồi xe lăn

Tên : Nguyễn Văn Loan

Năm sanh : 35 tuổi

Hoàn cảnh : Tàn tật, ở với mẹ già    

Tên:  Nguyện Thị Kim Vui

Năm sanh : 1952

Hoàn cảnh : Nghèo, neo đơn      

Tên : Ngô Văn The

Năm sanh :  1923

Hoàn cảnh : Vợ, chồng, con gái cả 3 đều câm  

Tên : Nguyễn Thị Ngó

Năm sanh :  1930

Hoàn cảnh : Sống với con trai, con dâu và cháu nội đều bịthần kinh

Tên : Nguyễn Thị Thủy

Năm sanh : 1950  Hoàn cảnh : Nghèo, bệnh nặng neo đơn   

Tên : Nguyễn Thị Xinh

Năm sanh : 1944

Hoàn cảnh : Nghèo, bệnh, neo đơn

Tên : Châu Dân Đức

Năm sanh :  1938

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Cảnh

Năm sanh : 1935

Hoàn cảnh : Nghèo, Neo đơn

Tên : Trần Thị Quề

Năm sanh:1935

Hoàn cảnh : neo đơn  

Tên : Trần Thị Định

Năm sanh: 1940

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Trần Thị Ánh Tiên

Năm sanh : 48 tuổi

Hoàn cảnh : Neo đơn     

Tên : Trần Thị Y

Năm sanh :  63 tuổi

Hoàn cảnh : Neo đơn     

Tên Trương Thị Út Mót

Năm sanh : 23 tuổi

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên : Lê Thị Tên

Năm sanh : 85 tuổi

Hoàn cảnh : Neo đơn   

Tên : Lê Thị Ba

Năm sanh : 1918

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Chỉ

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : Nghèo, khó khăn

Tên : Trình Thị Thẩm

Năm sanh :  1976

Hoàn cảnh : Nghèo, bệnh sơ gan

Tên : Nguyễn Văn Rớt

Năm sanh : 1942

Hoàn cảnh : Nghèo, neo đơn  

Tên : Võ Thị Tẩn

Năm sanh :  1928

Hoàn cảnh : Nghèo, bệnh, neo đơn    

Tên : Lý Quảng

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Huỳnh Văn Tấn

Năm sanh : 1983

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh, neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Ý

Năm sanh : 87 tuổi

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Tân Thị Ca

Năm sanh : 1983

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh,

Tên : Nguyễn Thị Đễ

Năm sanh : 1938

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Hữu

Năm sanh : 1943

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Huỳnh Thị Phấn

Năm sanh : 1942

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Trịnh Thị Út Lớn

Năm sanh : 1945

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Lạ

Năm sanh :  74 tuổi

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Sảnh

Năm sanh : 1945

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên : Võ Văn Đà

Năm sanh :

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

 Tên : Lê Thị như Ngọc

Năm sanh :

Hoàn cảnh: Nghèo, tàn tật

Tên : Chùa Long An-Tỉnh Hậu Giang     (3 phần)