Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

47

Tháng hiện tại

1255328

Tháng trước

798126

Lượt truy cập

19091381

Các nơi được bảo trợ

CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13730

 

 

Tên:  Lê Thị Tám

Sinh năm: 1949

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Nguyễn Thị Kiểm

Sinh năm: 1936

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên:  Nguyễn Định

Sinh năm: 1929

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên:  Võ Khánh

Sinh năm: 1954

Địa chỉ: Hiền Lương

Hoàn cảnh: Neo đơn, nghèo

Tên:  Võ Văn Thảnh

Sinh năm: 1970

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, tàn tật

Tên:  Phi Thị Lan

Sinh năm: 1968

Địa chỉ: Mỹ Đồng

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Tên:  Lý Nghiệp Dư

Sinh năm: 1952

Địa chỉ: Mỹ Đồng

Hoàn cảnh: Mù

 

Tên:  Phạm Quốc Chính

Sinh năm: 1971

Địa chỉ: Mỹ Đồng

Hoàn cảnh: Tàn tật

 

Tên:  Nguyễn Thị A

Sinh năm: 1930

Địa chỉ: Mỹ Đồng

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Phan Vừa

Sinh năm: 1952

Địa chỉ: Vạn Giã

Hoàn cảnh: Phong cùi

Tên:  Nguyễn  Khanh

Sinh năm: 1951

Địa chỉ: Vạn Thắng

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên:  Võ Thị Châu

Sinh năm: 1931

Địa chỉ: Vạn Giã

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Trần Thị Mười

Sinh: 1930

Địa chỉ: Vạn Giã

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Trịnh Thị Khánh

Sinh: 1957

Địa chỉ: Vạn Giã

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Trịnh Kính

Sinh: 1964

Địa chỉ: Hiền Lương

Hoàn cảnh: TBMMN

Tên:  Lê Thị Huê

Sinh năm: 1928

Địa chỉ: Vận Bình

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Lê Đợi

Sinh năm: 1934

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Tên:  Nguyễn Thị Hoa

Sinh năm:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên:  Trần Cượt

Sinh năm: 1929

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Trương Thị Miễn

Sinh năm: 1941

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Trương Thuyền

Sinh năm: 1958

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tàn tật

Tên: Trần Thị lùn

Sinh năm: 1950

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Nguyễn Thị Truốt

Sinhnăm: 1944

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Trần thị Điệp

Sinhnăm: 1940

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên:  Trương Thị Bớt

Sinh năm: 1945

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Trần Lợi

Sinh năm: 1940

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: L ê Thị Kim Nghĩa

Sinh năm: 1935

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Nguyễn Văn Học

Sinh năm: 1955

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Nguyễn Thị Mây

Sinh năm: 1934

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:  Lê Thị Như

Sinh năm: 1922

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, con tâm thần

Tên: Nguyễn Thị Cũ

Sinh năm: 1932

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên:  Mai Thị Thu

Sinh năm: 1955

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên:  Phạm Thị Thanh Thuý

Sinh năm: 1930

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên:  Trần Văn Tuấn

Sinh năm: 1980

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Tâm thần

Tên:  Nguyễn Thị Diệu Thế

Sinh năm: 1934

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Tên: CHÙA LIÊN TRÌ KHÁNH HÒA (3 phần)

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)