Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

283

Tháng hiện tại

2163178

Tháng trước

1338883

Lượt truy cập

19160086

Các nơi được bảo trợ

CHÙA HỘI ĐỨC - TỈNH AN GIANG (27 XUẤT)

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13050

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thể

Năm sinh: 1960

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Họ và Tên: Lê Thị Nga

Năm sinh: 1951

Hoàn cảnh: Tàn tật

Họ và Tên: Phạm Thị Phiến

Năm sinh:1938

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ Và Tên: Đỗ Thị Nguyệt

Năm sinh: 1932

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

 

Họ và Tên: Nguyển Thị Lâm

Năm sinh: 1937

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Văn Minh

Năm sinh:1940

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Năm sinh: 1996

Hoàn cảnh: Mồ côi, câm

Họ và Tên: Nguyễn Kim Phượng

Năm sinh: 1958

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Họ và Tên: Hồ Thị Sen

Năm sinh: 1939

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Họ và Tên: Nguyễn Thanh Lâm

Năm sinh:1939

Hoàn cảnh:Tàn tật

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ba

Năm sinh: 1941

Hoàn cảnh: TBMMN

Họ và Tên: Phạm Văn Ký

Năm sinh: 1952

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Sơn Kim Hải

Năm sinh: 1968

Hoàn cảnh: Bệnh tật

 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Ngọc

Năm sinh: 1927

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Huỳnh Văn Hậu

Năm sinh:1973

Hoàn cảnh: Tâm thần

Họ và Tên: Huỳnh Văn Lập

Năm sinh:1945

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Họ và Tên: Lê Thị Liên

Năm sinh:1949

Hoàn cảnh: TBMMN

Họ và Tên: Nguyễn Văn Tống

Năm sinh:1926

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Họ và Tên: Võ Thị Lanh

Năm sinh: 1949

Hoàn cảnh:Neo đơn

Họ và Tên: Ngô Thị Nhỡ

Năm sinh: 1930

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Trần Văn Hoàng

Năm sinh: 1957

Hoàn cảnh: Tâm Thần

Họ và Tên: Trần Hoài Phong

Năm sinh: 1965

Hoàn cảnh: Tâm thần

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thông

Năm sinh: 1964

Hoàn cảnh: Mù, neo đơn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Duyên

Năm sinh: 1938

Hoàn cảnh: Neo đơn

Chùa Hội Đức ( 3 xuất )

 

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)