Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

146

Tháng hiện tại

2163034

Tháng trước

1338883

Lượt truy cập

19159942

Các nơi được bảo trợ

CHÙA GIÁC LÂM – TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 33 xuat )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 12123

Tên : Đặng Thị Vũ

Năm sanh :1936

Hoàn cảnh :  Nghèo – khó khăn

Tên : Võ Thị Bốn

Năm sanh : 1923

Hoàn cảnh :  Mù

Tên : Nguyễn Ngọc

Năm sanh : 1935

Hoàn cảnh :  Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Thuy

Năm sanh :1936

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Đào văn Tấn

Năm sanh : 1931

Hoàn cảnh : Nghèo con bệnh tật

Tên : Nguyễn Thị Xuân

Năm sanh : 1936

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Lê Lọt

Năm sanh : 1982

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Lê Lọt

Năm sanh : 1982

Hoàn cảnh :  Tâm thần

Tên : Trần Thị Hường

Năm sanh : 1932

Hoàn cảnh : Nghèo con tâm thần

Tên : Lê Thị Thước

Năm sanh : 1936

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Lê Thị Tám

Năm sanh : 1931

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Nguyễn Thị lan

Năm sanh :1937

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn  Thị Hiệu

Năm sanh : 1968

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Thị Mai

Năm sanh : 1938

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Võ Thị Bích

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Võ Thị Nhơn

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : neo đơn

Tên : Phạm Thị Cúc Hoa

Năm sanh : 1969

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Trần Thị Ưa

Năm sanh : 1926

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Phạm Minh Mẫn

Năm sanh : 1938

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Nhân

Năm sanh : 1927

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Trần Ngọc Bình

Năm sanh : 1940

Hoàn cảnh : neo đơn

Tên : Phạm Thị Mua

Năm sanh :1930

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Võ Thị Ánh

Năm sanh : 1919

Hoàn cảnh : Bệnh tật 

Tên : Nguyễn Thị Tiến

Năm sanh : 1922

Hoàn cảnh : Nghèo nuôi cháu mồ côi

Tên : Nguyễn Thị Xin

Năm sanh : 1930

Hoàn cảnh : neo đơn

Tên : Đoàn Ty

Năm sanh : 1928

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Lê Thị Nẩu

Năm sanh : 1936

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Văn Thanh

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Võ Thị Châu

Năm sanh : 1930

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Võ Thị Mỹ Hà

Năm sanh :1977

Hoàn cảnh : Bệnh tim

Chùa Giác lâm ( 3 xuất )

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)