Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

80

Tháng hiện tại

2162968

Tháng trước

1338883

Lượt truy cập

19159876

Các nơi được bảo trợ

CHÙA GIA VIỄN - TỈNH LÂM ĐỒNG ( 43 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 12195

Tên : Đặng Thị Bính

Năm sanh : 1966

Hoàn cảnh : Tàn tật 

Tên : Nguyễn Thị Doan

Năm sanh : 1946

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Đinh Công Hoa

Năm sanh :  1949

Hoàn cảnh : Bệnh tật

 

Tên : Nguyễn Thị Chiến

Năm sanh : 1983

Hoàn cảnh : Mẹ con bệnh bướu ác tính

Tên : Nguyễn Thị Thoa

Năm sanh :  1953

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Đinh Công Xuyến

Năm sanh : 1939

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Phạm Thị Nguyệt

Năm sanh :  1957

Hoàn cảnh : Nghèo con tâm thần

Tên : Nguyễn Văn Chơn

Năm sanh : 1945

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn Văn Ký 

Năm sanh :  1958

Hoàn cảnh :  Tâm thần  

Tên : Bùi Thị Bình

Năm sanh : 1975

Hoàn cảnh : Neo đơn  

Tên : Phạm Thị Hoa

Năm sanh : 1965

Hoàn cảnh :  Neo đơn  

Tên : Nguyễn Thị Đoàn

Năm sanh :  1943

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Nguyễn Thị Hoa

Năm sanh :  1964

Hoàn cảnh : Bệnh Kinh Niên

Tên : Nguyễn Thị Hồng

Năm sanh :  1954

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Mạ Phúc Thành

Năm sanh :  1965

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Văn Tuyền

Năm sanh :  1950

Hoàn cảnh :  bại liệt  

Tên : Phạm Văn Lãng 

Năm sanh : 1962

Hoàn cảnh : Ung thư

Tên : Tô Thị Thiếp

Năm sanh : 1978

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Nguyễn Xuân Trụ

Năm sanh : 1960

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Bùi Văn Lưu

Năm sanh :  1979

Hoàn cảnh :  Bệnh tật  

Tên : Trần Thị Trâm

Năm sanh :  1938

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Vũ Văn Chiến

Năm sanh : 1984

Hoàn cảnh : tàn tật

Tên : Phạm Thị Tưởng

Năm sanh : 1936

Hoàn cảnh : Bại Liệt  

Tên : Hoàng Đình Sang

Năm sanh : 1980

Hoàn cảnh : Tâm thần  

 

Tên : Lê Thị Giun

Năm sanh : 1939

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Đoàn Thị Hạnh

Năm sanh :  1947

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Nguyễn Văn Ngững

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : tâm thần

Tên : Trương Văn Trúc

Năm sanh :  1960

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Hoàng Thị Tươi 

Năm sanh : 1977

Hoàn cảnh :  tâm thần

Tên : Trần Thị Duyên

Năm sanh : 1947

Hoàn cảnh : Ung thư

Tên : Trần Văn Mậu

Năm sanh : 1936

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Điễm

Năm sanh : 1950

Hoàn cảnh : Tâm thần  

Tên : Nguyễn Thị Bấc 

Năm sanh : 1977

Hoàn cảnh : bệnh tật

Tên : Phạm Thị Hồng Ánh

Năm sanh : 1982

Hoàn cảnh : Tâm thần  

Tên : Bùi Thị Quy

Năm sanh :  1956

Hoàn cảnh : TBMMN

Tên : Nguyễn Xuân Minh

Năm sanh : 1952

Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Thị Trung

Năm sanh : 1946

Hoàn cảnh : bệnh tật

Tên : Phạm Thị Phấn

Năm sanh :  1944

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Bùi Phú Hạnh

Năm sanh :  1919

Hoàn cảnh : Bệnh liệt  

Tên : Bùi Thanh Nghị 

Năm sanh : 1945

Hoàn cảnh : Bệnh tât  

Tên : Đinh Danh Hải

Năm sanh :  1925

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Bùi Văn Khang

Năm sanh :  1930

Hoàn cảnh : Bệnh tật  

Tên : Hứa Thị Hiền 

Năm sanh :  1961

Hoàn cảnh : Tàn tật  

Chùa Gia Viễn – Lâm đồng ( 4 xuất )

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)