Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

377

Tháng hiện tại

2163320

Tháng trước

1338883

Lượt truy cập

19160228

Các nơi được bảo trợ

CHÙA ĐỨC HẠNH - TỈNH BÌNH PHƯỚC ( 64 XUẤT )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 12948

Tên : Điểu Thị Nên   

Năm sanh : 2005

Hoàn cảnh : Bệnh tật    

Tên : Điểu Thị Ên

Năm sanh : 1963

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn   

Tên : Điểu Thị Dép

Năm sanh :  1957

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn    

Tên : Điểu Keng  

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn   

Tên : Điểu Thy    

Năm sanh :  1972

Hoàn cảnh : Tâm thần   

Tên : Thị Nhớt  

Năm sanh : 1936

Hoàn cảnh : Tàn tật    

Tên : Điểu Cầu

Năm sanh : 1976

Hoàn cảnh : Tâm thần     

Tên : Thị Sara

Năm sanh : 1938

Hoàn cảnh : Tàn tật – Mù   

Tên : Điểu Blen  

Năm sanh :  1950

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn   

Tên : Thị Sơ    

Năm sanh : 1937

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn   

Tên : Điểu Hư   

Năm sanh : 1936

Hoàn cảnh :  Nghèo – khó khăn    

Tên : Thị Cá

Năm sanh :  1981

Hoàn cảnh : Mù    

Tên : Điều Rarun

Năm sanh :  1929

Hoàn cảnh : Mù   

Tên : Thị Khớ

Năm sanh :  1932

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn     

Tên : Thị Thông   

Năm sanh :  1981

Hoàn cảnh : Bệnh tật    

Tên : Thị Tu   

Năm sanh :  1925

Hoàn cảnh : neo đơn   

Tên : Thị Súa

Năm sanh : 1928

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn  

Tên : Thị Hem

Năm sanh : 1933

Hoàn cảnh : neo đơn  

 

Tên : Thị Krech

Năm sanh : 1938

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn    

Tên : Điểu Chót

Năm sanh :  1976

Hoàn cảnh :  Tàn tật    

Tên : Điểu Thanh Xuân 

Năm sanh :  1950

Hoàn cảnh : Tàn tật    

Tên : Thị Cơn   

Năm sanh : 1926

Hoàn cảnh : Neo đơn    

Tên : Nguyễn Thị Xuân    

Năm sanh : 1945

Hoàn cảnh : TBMMN    

Tên : Điểu Thị Bênh    

Năm sanh : 1945

Hoàn cảnh : TBMMN    

Tên : Điểu K Rom

Năm sanh : 1941

Hoàn cảnh : neo đơn     

Tên : Điểu  Gia Rưu

Năm sanh :  1946

Hoàn cảnh : Neo đơn     

Tên : Điểu Xui

Năm sanh : 1941

Hoàn cảnh : neo đơn  

Tên : Vũ Xuân Hiệp

Năm sanh :  1982

Hoàn cảnh : Tàn tật  

Tên : Điểu Thị Toro   

Năm sanh : 1948

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn   

Tên : Điểu Thiện  

Năm sanh : 1934

Hoàn cảnh : Mồ côi    

Tên : Thị Pơn    

Năm sanh : 1969

Hoàn cảnh : Tàn tật    

Tên : Thị Khúa  

Năm sanh : 1953

Hoàn cảnh : neo đơn  

Tên : Điểu Mách

Năm sanh : 1940

Hoàn cảnh : neo đơn    

Tên : Lý Thị Hương   

Năm sanh : 1982

Hoàn cảnh : Tàn tật    

Tên : Thị Cố    

Năm sanh :  1938

Hoàn cảnh : neo đơn  

Tên : Thị Bé     

Năm sanh :  2004

Hoàn cảnh : Mù  

Tên : Thị Droi    

Năm sanh :  1937

Hoàn cảnh : neo đơn   

Tên : Thị Xé     

Năm sanh :  1940

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Thị Lia

Năm sanh :  1947

Hoàn cảnh : Tâm thần   

Tên : Điểu Thị Sara     

Năm sanh :  1958

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn   

Tên : Thị Pát      

Năm sanh :  1939

Hoàn cảnh : neo đơn   

Tên : Thị Plế      

Năm sanh :  1975

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn    

Tên : Điểu Dai      

Năm sanh :  1945

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn    

Tên : Điểu Du     

Năm sanh :  1983

Hoàn cảnh : Mù     

Tên : Huỳnh Thị Tuyết       

Năm sanh :  1937

Hoàn cảnh : Neo đơn     

Tên : Nguyễn Thị Hiệu       

Năm sanh :  1951

Hoàn cảnh : tàn tật     

Tên : lê Văn Lanh       

Năm sanh :  1945

Hoàn cảnh : Con tâm thần     

Tên : Trần Thị Mau       

Năm sanh :  1948

Hoàn cảnh : Tâm thần     

Tên : Nguyễn Thị Loan       

Năm sanh :  1957

Hoàn cảnh : Tâm thần     

Tên : Điểu Sara      

Năm sanh :  1930

Hoàn cảnh : neo đơn     

Tên : Điểu Saron      

Năm sanh :  1975

Hoàn cảnh : tàn tật     

Tên : Điểu Karuu    

Năm sanh :  1930

Hoàn cảnh : Tàn tật     

Tên : Điểu Thị Phương

Năm sanh :  1925

Hoàn cảnh : neo đơn     

Tên : Điểu Thị Danh

Năm sanh :  1938

Hoàn cảnh : Neo đơn      

Tên : Điểu Thị Ron

Năm sanh :  1957

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn      

Tên : Trần Siêu

Năm sanh :  1946

Hoàn cảnh : neo đơn      

Tên : Trần Thị Thoản  

Năm sanh :  1947

Hoàn cảnh : tàn tật       

Tên : Nguyễn Thị Hiểu  

Năm sanh :  1933

Hoàn cảnh : neo đơn      

Tên : Nguyễn Thị Liễu

Năm sanh :  1963

Hoàn cảnh : TBMMN      

Chùa Đức Hạnh ( 5 xuất )      

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)