Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

3

Tháng hiện tại

1516335

Tháng trước

1515084

Lượt truy cập

19432934

Các nơi được bảo trợ

CHÙA ĐẠI GIÁC – TỈNH QUẢNG BÌNH ( 32 xuất )

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13792

 

Tên: Lê Thị Hòe

Năm sinh: 1950

Địa chỉ: Bắc Nghĩa

Hoàn cảnh: Nghèo, tâm thần

Tên: Nguyễn Thị Thương

Năm sinh: 1937

Địa chỉ: Bắc nghĩa

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn

Tên: Đào Thị Bích Choẳn

Năm sinh: 1953

Địa chỉ: Đồng Sơn

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, tàn tật

Tên: Nguyễn Thị Trâm

Năm sinh: 1963

Địa chỉ: Bắc Lý

Hoàn cảnh: Chồng chết, nghèo, nuôi 4 con đi học, bệnh suy tim độ 3

Tên: Trần Thị Quy

Năm sinh:  1958

Địa chỉ: Bắc Lý

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, tàn tật

Tên: Nguyễn Thị Mẹt

Năm sinh: 1943

Địa chỉ: Bắc Nghĩa

Hoàn cảnh: Nghèo, neo đơn, bệnh

Tên: Hoàng Thị Lan Hương

Năm sinh: 1981

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, tàn tật

Tên: Hoàng Thị Mèo

Năm sinh: 1962

Địa chỉ:

Hoàn cảnh: Nghèo, tàn tật

Tên: Trương Thị Thuông

Năm sinh: 1929

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên:Nguyễn Thị Nãi

Năm sinh: 1954

Địa chỉ: Xã bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Lê Thị Xuyến

Năm sinh: 1966

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Nguyễn Văn Thảo

Năm sinh: 1926

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Tàn tật

 

Tên: Lê Thị Thùy

Năm sinh:

Địa chỉ:

Hoàn cảnh:

Tên: Trương Thị Cam

Năm sinh: 1936

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Hoàng Thị Bảnh

Năm sinh: 1936

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Hoàng Phái

Năm sinh: 1929

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Phạm Thị Yến

Năm sinh: 1958

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Hoàng Thị Nhớ

Năm sinh: 1940

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Lê Thị Hạnh

Năm sinh: 1949

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Lại Thị Xuồng

Năm sinh: 1946

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh:Neo đơn

Tên: Hoàng Thị Bốt

Năm sinh: 1945

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

 

Tên: Trương Chánh

Năm sinh: 1950

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Đào Thiên

Năm sinh: 1944

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Đào Văn Căng

Năm sinh: 1950

Địa chỉ: Xã bảo Minh

Hoàn cảnhNeo đơn

Tên: Đào Thị Cúc

Năm sinh:

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 1933

Địa chỉ: xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Võ Thị Thơ

Năm sinh: 1936

Địa chỉ: Xã bảo Minh

Hoàn cảnh: Neo đơn

Tên: Hoàng Quang Đệ

Năm sinh: 1974

Địa chỉ: Xã Bảo Minh

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Phạm Thị Thuận

Năm sinh: 1944

Địa chỉ: Xã Hải Thịnh

Hoàn cảnh: Nghèo

Tên: Chùa (3 phần)

 

 

 

 
 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)