Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

7

Tháng hiện tại

1255338

Tháng trước

798126

Lượt truy cập

19091391

Các nơi được bảo trợ

CHÙA BẾN NƯỚC - TỈNH ĐỒNG NAI ( 56 XUẤT)

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 13799

 

 

Họ và Tên: Phạm Văn Trinh

Năm sinh: 1930

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thái

Năm sinh:1959

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên:Lâm Thị Giang

Năm sinh:1959

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Lý Hoàng Giang

Năm sinh:1951

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Hoàng Văn Sang

Năm sinh: 1934

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Trần Thị Nguyệt

Năm sinh: 1953

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Nguyễn Thị  Bé

Năm sinh:1932

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị  Hồng

Năm sinh:1975

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Phan Kim Long

Năm sinh: 1955

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Lê Thị Nhàn

Năm sinh:1936

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Út

Năm sinh:1948

Hoàn cảnh: Bệnh Phổi

Họ và Tên: Đoàn Văn Viên

Năm sinh:1935

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Họ và Tên: Nguyễn Thị Đành

Năm sinh:1945

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Đại

Năm sinh: 1920

Hoàn cảnh: Bệnh con tâm thần

Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Tốt

Năm sinh:1952

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Họ và tên: Nguyễn Văn Tri

Năm sinh:1965

Hoàn cảnh:TBMMN

Họ và Tên:Quách Thị Nghỉnh

Năm sinh: 1945

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hai

Năm sinh: 1929

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Lê Thị Lẹ

Năm sinh:1930

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Nguyễn Văn Đời

Năm sinh:1952

Hoàn cảnh:Tàn Tật

Họ và Tên: Lưu Thị Phụng

Năm sinh: 1944

Hoàn cảnh: Bệnh gan

Họ và Tên: Đoàn Thị Tâm

Năm sinh:1947

Hoàn cảnh : Neo đơn

Họ và Tên: Lê Thị Bé

Năm sinh:1981

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thiếp

Năm sinh:1937

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thoa

Năm sinh:1919

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Kiều Văn Thoái

Năm sinh:1933

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Trương Thị Hoa

Năm sinh: 1938

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Đặng Thị Bé

Năm sinh:1940

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Trương Thị Nguyệt

Năm sinh:1937

Hoàn cảnh: Nghèo, không nhà

 

Tên: Nguyễn Thị Tuất

Năm sinh:1937

Hoàn cảnh: Neo đơn, mù

Họ và Tên: Võ Thị Na

Năm sinh:1930

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Huỳnh Thọ Vừa

Năm sinh:1920

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Đỗ Thị Lễ

Năm sinh:1947

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Đỗ Thị Nên

Năm sinh:1941

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngàn

Năm sinh:1942

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Lê Thị Khen

Năm sinh:1939

Hoàn cảnh: Neo đơn

 

Họ và Tên: Lý Tột

Năm sinh:1935

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên:Trần Thị Dính

Năm sinh:1962

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Họ và Tên: Nguyễn Thị Đẹp

Năm sinh:1953

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Khổng Thị Bảy

Năm sinh:1954

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngà

Năm sinh:1933

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Họ và Tên: Nguyễn Thị Nhành

Năm sinh:1948

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Văn Hương

Năm sinh:1932

Hoàn cảnh: Nghèo, bệnh tật

Họ và Tên: Nguyễn Văn Thắng

Năm sinh:1965

Hoàn cảnh: Bệnh phổi

Họ và Tên: Võ Thị Lơi

Năm sinh:1943

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hương

Năm sinh:1943

Hoàn cảnh: Neo đơn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ban

Năm sinh:1936

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Định

Năm sinh:1954

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Na

Năm sinh:1936

Hoàn cảnh: TBMMN

Họ và Tên: Điểu Hùng

Năm sinh:1970

Hoàn cảnh: Bệnh tật

Họ và Tên: Nguyễn Văn Duy

Năm sinh:1943

Hoàn cảnh: Nghèo, khó khăn

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngọc Vệ

Năm sinh:1968

Hoàn cảnh:Tàn tật

Chùa bến nước ( 5 xuất )

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)