Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

5

Tháng hiện tại

2084749

Tháng trước

2742947

Lượt truy cập

19318048

Ban điều hành

Ban điều hành Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái

Đăng ngày: 18/09/2015 Lượt xem: 19557

 

Ban điều hành

Hội trưởng:
Thích Minh Nhựt
Tel:  714-457-0451
Email: thichminhnhut1@yahoo.com


Hội phó:
Trí Thọ 
Tel:  714-251-7791
Email: trinh52007@yahoo.com.uk
 

    
Thư ký:

Lương Gia Bảo 

Tel : (626)380-5177

Email : bao luong2011@yahoo.com
     
     
     


Thủ quỹ:
Phan Thy
Tel:  714-251-3748
Email: thy_phan@yahoo.com 
 

 
Phụ tá:
 Quy Phạm 
 Tel:  1(714-600-7921)
 Email: trinh52007@yahoo.co.uk

Ở Việt Nam:


Thư ký:
Hoàng Thị Thúy Hoa
Tel: 0933 194 740
Email: thuyhoa@yahoo.com


 Thủ quỹ:
 Nguyễn Ngọc Quý
 Tel: 0919 442 095
 Email: ngocmy260465@yahoo.com