Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

2

Tháng hiện tại

1255381

Tháng trước

798126

Lượt truy cập

19091434

Ân nhân

Ân Nhân

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 15128

 

QUÝ ÂN NHÂN TÀI TRỢ MỔ MẮT

 

 

 

TÊN NGỪƠI BẢO TRỢ

 

 

CƯ NGỤ

 

 

TỊNH TÀI

 

 

THÁNG 8/ 2015    
Han N Ho CA $ 46
THÁNG 7  /2015    
Ngoc Tuyet Huynh CA $ 400
Mai Bang CA $ 20
THÁNG 6 /2015    
Vien Nguyen AZ $ 200
Minh Tam AZ $ 5
Ngo My Xuyen AZ  $ 100
THÁNG 4/2015    
Ann Ho CA $ 170
THANG 2 /2015    
Anh Thanh Ngo CA $ 140
THÁNG 12/ 2014     
American Best Pool Supply CA $ 50
THANG 11/2014     
Diana T Huyen IL $ 300

THÁNG 7 /2014

 

 

Nguyen Hoai

 

$ 40

THÁNG 4 /2014

 

 

Hung Chi La 

CA

$ 450

THÁNG 1/2014

 

 

AN DANH

OK

$ 200

CUC PHAM

CA

$ 100

TÂM DIỆU

CA

$ 48

THÁNG 10/2013

 

 

Trần Thị Tư/Như Minh

AZ

$ 50

Đào Thị Đồng

AZ

$ 50

Elizabeth Dubois

AZ

$ 50

Nguyễn Thị Ngọc & Nguyễn Chiem Vicky

CA

$ 100

Cúc Phạm

CA

$ 100

THÁNG 8/2013

 

 

GĐ Minh Ly

CA

10 cặp

THÁNG 4/2013

   

Cuc Pham

CA

$ 100

Lê Phương Vy & Dương Hào

CA

$ 40

THÁNG 2/2013

   

VanSon Nguyễn

CA

$ 600

THÁNG 1/2013

   

Cuc Pham

CA

$ 100

THÁNG 11/2012

   

Nhóm Đồng tử Nhơn Nguyên

CA

$ 100

May Wun Yee

CA

$ 300

THÁNG 8/2012

   

May Wunyee

CA

$ 300

THÁNG 7/2012

   

Trần Hoàn

CA

$ 60

THÁNG 6/2012

   

Trần Thị Bạch Ngọc

CA

$ 60

Chu Thị Ngọc Bích

CA

$ 60

Vô Danh

CA

$ 10

Huỳnh Thị Kiều Liên

CA

$ 40