Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

17

Tháng hiện tại

2084790

Tháng trước

2742947

Lượt truy cập

19318089

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp Xếp Nơi Bảo Trợ
a 0 A a
Ly Khanh Phuong CA P Chua Pho Minh - Quang Binh
Ammae and Kelly Yam CA A Chua Pho Minh - Quang Binh
Gia đình ẩn danh CA D Chùa Yên Thái - Nghệ An + Chùa Trường Sanh - Quảng Trị + Chùa Linh Quang - Huế + Chùa Đại Giác - Quảng Bình + Tịnh Thất Di Đà + Chùa Long An - Hậu Giang
Ngoc Dieu T Nguyen CA N Chùa Viên Giác - Tỉnh Bình Định
RONALD P DUDASH & MIMI C DUDASH CA D Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Ryan Nguyen & Phương Thai CA T Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Lehhy Trần CA T Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Thanh Mọc Văn CA V Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Betty Nguyên CA N Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Thanh Văn Phan CA P Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Tan Văn Nguyen CA N Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Tracy Ngô CA N Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Katherine Ngô CA N Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Thông Văn Trinh GA T Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Trí Trong Lâm CA L Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Nguyễn Minh Huấn CA H Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Lương Lan CA L Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Linh Huynh Chen CA C Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Nga Nguyệt Phạm Nguyên CA N Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Den Truong & Dung Huynh TX H Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Timothy P Hoàng CA H Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Cường Nguyễn CA N Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Nghiêm Anh CA A Tịnh Xá Ngọc Nghĩa - Tĩnh Cam Ranh
Jenny Huynh CA H Tịnh Xá Ngọc Nghĩa - Tĩnh Cam Ranh
Thanh & Kiều CA T Tịnh Xá Ngọc Nghĩa - Tĩnh Cam Ranh
John Huynh CA H Tịnh Xá Ngọc Nghĩa - Tĩnh Cam Ranh
Thinh H Mai CA M Tịnh xá Ngọc Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Thich nữ Trí Ngọc CA N Tịnh xá Ngọc Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Nguyễn Trần Kim Nghĩa CA N Tịnh xá Ngọc Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Ngô Hằng CA H Tịnh xá Ngọc Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Phan Hoa TX H Tịnh xá Ngọc Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Minil Top IL T Tịnh xá Ngọc Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Nguyễn Thị Ngọc Sương CA S Tịnh xá Ngọc Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Lê Thuy Phan CA P Tịnh xá Ngọc Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Kiều Văn Hoa LA H Tịnh xá Ngọc Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Van Huynh Hoa CA H Tịnh xá Ngọc Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Thích Nữ Huệ Thuần CA T Chùa Viên Giác - Tỉnh Bình Định
Darian Hồng CA H Chùa Viên Giác - Tỉnh Bình Định
Trần Thị Diễm Thúy CA T Chùa Viên Giác - Tỉnh Bình Định
Thạch Đao CA D Chùa Viên Giác - Tỉnh Bình Định
Lê Văn Hiếu Như CA N Chùa Viên Giác - Tỉnh Bình Định
Lương Ngọc Thúy CA T Chùa Viên Giác - Tỉnh Bình Định
Kim Dien Pham CA P Chùa Phong Hòa - Tỉnh Đồng Tháp
Trang Nguyen CA N Chùa Kỳ Viên - Bình Phước
Wayne HaWkins & Gai T Hawkins TN H Chùa Bến nước - Tỉnh Đồng Nai
Phạm Quang CA Q Chùa Phước Linh - Tỉnh Cà mau
Kim Oanh Thị Vũ OK V Chùa Hội Đức - Tỉnh An Giang
Chuc An CA A Chùa Hội Đức - Tỉnh An Giang
LiLy Thảo Do CA D Chùa Hội Đức - Tỉnh An Giang
Trang 1 / 8 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 Kế tiếp