Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

1345

Tháng hiện tại

296926

Tháng trước

384201

Lượt truy cập

2353767

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Duong Nguyen CA D Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Tran Phuong Nam NJ N Chùa Khánh Long - Thanh Hoá
Hugh ( Hiếu Nghĩa ) Nails Rus NV H Chùa Binh Linh - Tiền Giang
Giang Karen CA K Chùa Pháp Hải - Tây Ninh
Thiên Nga Đại Cầm CA C Chùa Giác Hoa - Long An
Diệu Thiện CA T Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Bùi Thị Hoàng Oanh CA O Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
lương Thuý CA T Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Mai Tri Phui (pd Dieu Thuy) or Jumping Fun Kids LLC / Hai Ha CA M Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Phương M Lê VA L Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Dinh Uyen (con gai Wendy Dinh) CA D Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Duong Van Tung WA T Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Đặng Văn Cầm /Nguyễn Thị Kiềm CA K Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Nguyễn Thị Liên CA L Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Cô Uyển Việt nam U Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Dang Thi Huong CA H Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Nguyễn Ánh Tuyết PL T Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Hoan Boi Tran (pd Chuc Duong) CA H Tịnh thất Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Nguyễn Qui WA Q Chùa Lăng Nghiêm - Phú Yên
Minh Tran va GD MI M Chùa Sơn Hải - Vạn giả - Ninh Hòa
Nguyen Thi Hoang My (pd Thien My) FL M Chùa Sơn Hải - Vạn giả - Ninh Hòa
Dieu Hien (Bac Tuoc) CA H Chùa Sơn Hải - Ninh Hoà
Tong Huong (pd Dieu Hue) CA H Chùa Sơn Hải - Ninh Hoà
Karen Hui Lim CA K Chùa Sơn Hải - Vạn giả - Ninh Hòa
Trần Thị Chanh CA C Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Huỳnh Kim Nguyệt & Huỳnh Tấn Đạt CA N Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Vương Phong Hiệp & Ái VA H Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Tôn Can Phụng CANADA P Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Chút Bạch & David Biên CA B Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Dương Hồ Hòa CA H Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Lê Lam OK L Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Nguyễn Chương CA C Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Nguyễn Nhu Hoàng FL H Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Hong Le Truong CA H Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
G/Đ Đỗ Hữu Minh CA M Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Lo Kenny WV K Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Hải Âu CA A Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Bich Ha Phung AZ P Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Quãng Dương & Quảng Đăng CA D Chùa Thuỷ Long - Quãng ngãi
Khang Văn NGuyên TX N Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Trang Linda & Huy CA L Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Gina Dang & Eddie La NY E Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Đoàn Thị Tuyết CANADA T Chùa Thuỷ long - Quãng Ngãi
Đinh Tony CA T Chùa Thuỷ long - Quãng Ngãi
Quãng Trí CA T Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Luong Thuy (aka Lisa Luong) CA T Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Nguyễn Thị Nhơn CA N Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Nguyen Huu Dat (Tam Lang Nghe) CA D Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Cung Ngô CA N Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Cẩm Ngọc CA N Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Trang 9 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp