Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

1329

Tháng hiện tại

296679

Tháng trước

384201

Lượt truy cập

2353520

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Cát Kim Ngôn CA N Tịnh Thất Ngọc Hòa – Tỉnh Trà Vinh
Kenichi Kobayashi - Trinh Hue Nguyen CA K Tịnh Thất Ngọc Hòa – Tỉnh Trà Vinh
Nguyên Nancy CA N Tịnh Thất Ngọc Hòa – Tỉnh Trà Vinh
Sua V. Le & Jenny Hoang Le MA S Tịnh Thất Ngọc Hòa – Tỉnh Trà Vinh
Nguyen Tien (pd Phuc Dat) & Hoang Yen CA T Tịnh Thất Ngọc Hòa – Tỉnh Trà Vinh
APEX E SCROW INC A Chua Quang Duc - Khanh Hoa +Tịnh Thất Ngọc Hòa – Tỉnh Trà Vinh
Quảng Dương & Quảng Đăng D Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
William L. Romish, Sr. CO W Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
KhanhVan K Duong - Reyna Nguyen TX K Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Lâm Thị Sáu PA S Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Quang Nguyen CA Q Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Ralph Radford CA R Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Rot Thi Bui OK R Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Le, Christine & Chung Eric CA C Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Witt, Muon Wanda (pd Dieu Nien) OK W Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Nguyen Thi Van CA V Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Thái Kim Loan VA L Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Van Nguyen CANADA N Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Tony Tu Nguyen CA T Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Phan Bích Nhung CA N Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Kim Thuy Phouchung C0 K Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Wilson Nguyen CA W Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Phong Nguyen (Co Van) CA N Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
GD Truong Them & Truong Thi Thao & Vuong Hong Duy FL T Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Phuong Thi Doan FL D Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Hao Tran NJ H Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Hong Ha & Duc Ha MN H Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Tran Hoang CA H Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Ms. Hanh Holcomb AZ E Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Chi Ha CA H Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Phuong Loan & Thuy Linh / Luu Bich Thuy CA P Chùa Quảng Đức – Tỉnh Khánh Hòa
Dieu Huong - La Kim Lan CA H Chùa Dược Sư – Tỉnh Đắc lắc
Dieu Huong - La Thien Long CA H Chùa Dược Sư – Tỉnh Đắc lắc
Dieu Huong - Tran Nguyen Ngoc Huong CA H Chùa Dược Sư – Tỉnh Đắc lắc
Huong B Dang, Binh Dang (Lan Anh) CA H Chùa Dược Sư – Tỉnh Đắc lắc
Karen Giang CA K Chùa Dược Sư – Tỉnh Đắc lắc
Nguyen T Tuyet Hong CA H Chùa Dược Sư – Tỉnh Đắc lắc
Hoang Thi Dang CA H Chùa Dược Sư – Tỉnh Đắc lắc
Hanh Nguyen CO N Chùa Thiên Phước – Tiền Giang
Huong Duong CA H Chùa Thiên Phước – Tiền Giang
Khang Van Nguyen (name on check Luu Nguyen) TX K Chùa Thiên Phước – Tiền Giang
Loi Van Tran (check name Loi Van Tran & Le Thi Phuong Thao) KS L Chùa Thiên Phước – Tiền Giang
Lanh To CA L Chùa Thiên Phước – Tiền Giang
Ly Ton Ten CA T Chùa Thiên Phước – Tiền Giang
Lam Man Le CA L Chùa Thiên Phước – Tiền Giang
Luu T Hall WA H Chùa Thiên Phước – Tiền Giang
Mai Trang Doan Nguyen IA M Chùa Thiên Phước – Tiền Giang
Dieu Ngoc - Cheyene Olmedo and Maria Alcon C0 D Đình Điền Trang – Tỉnh Tiền Giang
Dieu Ngoc - Tony Olmedo and Amada Olmedo C0 D Đình Điền Trang – Tỉnh Tiền Giang
Song Nguyen & Vincent Vu CA N Đình Điền Trang – Tỉnh Tiền Giang
Trang 6 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp