Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

1310

Tháng hiện tại

296841

Tháng trước

384201

Lượt truy cập

2353682

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Nguyễn Phương Quỳnh CA Q Chùa Am , Hà Tỉnh
Châu Ngọc Xuân Bình CA B Chùa Am , Hà Tỉnh Tu Viện KhánhAnh , Sóc Trăng
Duke Chan & Nguyễn Châu CA C Hòa Vang - Đà nẵng + Chùa Am , Hà Tỉnh
Hoa Văn Lê / Hoàng Oanh Thị Vũ CANADA L Hòa Vang Đà Nẵng +Chùa Am , Hà Tỉnh
Huỳnh Kim Nhan HI N Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Thảo Trang CA T Chùa Am , Hà Tỉnh
Kim Lê ( Hoàng Trương ) CA L Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Thịnh (Thích Chân Chánh) CA T Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Thế Chí CA C Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Thái Nghiêu CA N Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Thị Nolan CA N Chùa Am , Hà Tỉnh
Hoa Kim Trần AR T Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Kim Kathy CA K Chùa Am , Hà Tỉnh
Bui Karena CA K Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Khoa Kent CA K Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Huyền Tracy CA T Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Hải & Nguyễn Tân CA H Chùa Am , Hà Tỉnh
Huỳnh Thị Hồng Loan CA L Chùa Am - Hà Tĩnh + Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Linda CA L Chùa Am , Hà Tỉnh
Bành Mỹ Lệ CA L Chùa Am , Hà Tĩnh
Khai Phước Lê CA L Chùa Am , Hà Tỉnh
Bạch Thu Oanh CA O Tịnh Xá Ngọc Hải - Ninh Thuận +Chùa Am , Hà Tỉnh + Chùa Phong Hòa - Đồng Tháp
Trang 21 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp