Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

1339

Tháng hiện tại

296628

Tháng trước

384201

Lượt truy cập

2353469

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Do Kim Phung (pd Dieu Thien) CA P + Chùa Am - Hà Tĩnh + Chùa Hưng Long Tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Hiếu NV H Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Hoàng Thị Nguyên CA N Chùa Hưng Long Tỉnh Bình Thuận
Ngô Mỹ CA M Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Đỗ Thị Nhuốt NV N Quãng Ngãi
Võ Ngọc Tuyết WA T Chùa Bình Sơn - Bình Thuận + Quãng Ngãi + Chùa Hưng Long Tỉnh Bình Thuận
Võ Nữ + TO Q Charlie TX N Chùa Hưng Long Tỉnh Bình Thuận
Bùi Kiều Loan PA L Chùa Diệu Tịnh , Phú yên
Võ Trần Thi Tuyên CO T Chùa Đại Xuân - Quãng nam + Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên + Chùa Lập Thuận Tỉnh Quãng Nam
Nguyễn Phúc Tài CO T Tịnh Xá Ngọc Hải - Ninh Thuận +Chùa Am - Hà Tỉnh + Chùa Củ , Vĩnh Long + Đình Điền Trang tỉnh Tiền Giang + Chùa Khánh Long Thanh Hóa +Tịnh xá Ngọc Hưng tỉnh Lâm Đồng
Võ Văn Ghinh CA G Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên
Touch Didavy CANADA D Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Vũ Kristy CA K Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên
Luc ky Trần IL T Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Lisa TX L Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên
Mi Mi CA M Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Vương Thị Thoa CA T Chua Phổ Minh - Quãng Bình
Thanh Nguyên CA N Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Mai Tri (Diệu Thủy) CA T Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Dũng P Huỳnh CA H Tu viện Khánh Anh , Sóc Trăng
Bryan Nguyên NY N Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên
G/Đ Lu Dương CA D Chùa Phổ Minh - Quãng Bình +Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Bác Sỹ Sinh VN S Chùa Diệu Tỉnh , Phú yên
Anh Ngô CA N Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Lê Thúy & Lê Nguyệt OK T Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên
Lý Ngọc Châu & Trương Văn Sinh TX C Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Lý Hồng Ngọc CA N Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Kim Anh Thị Phạm ( Diệu Phương ) AR P Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thị Nghĩa VN N Chùa Diệu Tịnh Tỉnh Phú Yên
Lý Thị Kiều Loan VN L Chùa Diệu Tịnh Tỉnh Phú yên + Điện Bàn Tỉnh Quãng nam
lu Hòng Phước CANADA P Quãng Ngãi + Chùa Am Tỉnh Hà Tỉnh
Nguyễn Văn Hùng ( Nhóm Hồ Nguyết và Body ) NJ H Chùa Diệu Tịnh - Phú Yên + Chùa lập Thuận , Quãng nam
Phan Anh CA A Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Thach Phương + Thạch Thị Liên CA L Chùa Phổ Minh - Quãng Bình + Chùa Long Sơn Tỉnh Bình Định
Tống Huỳnh Ngọc Sơn CA S Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Lữ Thị Bích Ngọc (Minh Đức) CA N Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Ha H Phạm NV P Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
La Ngọc Lai CA L Chùa Liên Hoa , Bến Tre
Tran Ngoc Tu CA T Chùa Lập Thuận - Quãng Nam + Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Hai / Pham Thị N Nguyệt CA H Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Trần Thị Hà & Kiều V Hòa LA H Chùa Long Sơn Tỉnh Bình dịnh
G/Đ Họ Võ TX V Hòa Vang - Đà nẵng +Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang + Chùa Am , Hà Tỉnh + Tịnh thất Ngọc Hòa , Trà Vinh
Nhóm Cô Lê Thị Kim Hà H Chùa Long An - Hậu Giang +Quãng Ngãi + Chùa Lập Thuận , Quãng nam + Chùa củ , Vĩnh Long
G/Đ Diệu Thiện CA T Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Lee Tina NV T Chùa An Linh - Ninh Bình + Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Trần Thế Dũng CA D Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Lâm Linh Huệ TX H Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Châu Khôn Ngôn CA N Chùa Thới An , Đồng Tháp
Nguyễn Nguyệt Nga CA N Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Quảng Niệm CA N Chùa Thiên Phước Tỉnh Tiền Giang
Trang 17 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp