Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

1353

Tháng hiện tại

296705

Tháng trước

384201

Lượt truy cập

2353546

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Nguyễn Ngọc Minh TX M Chùa Hội Phước - Quãng Nam +Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Nguyễn Mộng Thùy Uyển HI U Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Vicky Lieu CA L Chùa Huỳnh Quang Tỉnh An Giang
Huỳnh Kim Anh CA A Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Ngoc Quang CA Q Chùa Long Sơn Tỉnh Bình Định + Chùa An Ninh, Phú Yên
Dang Lan ( PD Dong Hoa ) CO L Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Khanh Văn Lương NY L Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa, Bình Thuận + Chùa Lập Thuận , Quãng Nam
Tammy Chu CA C Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận + Chùa Pháp Bửu Đường Hàm tân
Nguyễn Lan & Nguyễn Nghĩa CA L Tịnh xá Ngọc Hải Tỉnh Ninh Thuận
Bui Ngoc Hoàng CA H Chùa Tường Xuân - Bình Thuận
Hai bạn Nguyễn Kimberly Trịnh CA T Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Nguyễn Thị Van CA V Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa, Bình Thuận
Trịnh Công Thắng CA T Tu viện khánh Anh - Sóc Trăng + NPĐ Cà Mau +Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận + Chúa An Phước , Huế
Nguyễn Thị Kim Anh (Diệu Ngọc) TX A Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
KeVin Dương DBA Shiny Nails AZ K Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận
Diệu Ngọc Ly VianZon CO N Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Hồng Hằng Hiền CA H Chùa Giác Hải - Mũi Né + Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận
Trịnh Thị Thuần Hậu CA H Chùa Phong Hòa - Đồng Tháp + Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận
Karen Lim CA L Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Quãng Phụng CA P Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận
Lê Văn Thìn CA T Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Nguyễn Hoàng Thu T Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Nguyễn Trung Hiếu CA H Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận + Chùa An Ninh , Phú Yên
Trịnh Thị Hằng CA H Chùa Thiên Phước - Tiền Giang + Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận
Nguyễn Ngọc Hiền MO H Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận + Tây Ninh
Trương Thục Trinh PA T NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau + Hòa Vanh , Đà Nẵng
Nguyễn Kim Helen (Chúc Hiếu) CA H Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
G/Đ Diệu Thuần CA T NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Đặng Lan CA L Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Từ Cúc TX C NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Từ Diệu Đạo CA D NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Nguyen Huynh Mina Tri CA T Tịnh xá Ngọc Hòa , Trà vinh + Tịnh xá Ngọc Hải , Ninh Thuận
Mỹ Tứ CA T NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Diệu Hương /Laura Trần Lan Trần / Minh Hiền ( Riêu Tram Cao ) CA H Chùa Giác Hải - Mũi Né +Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh + Tu Viện Khánh An Tỉnh Sóc Trăng
Chi Ho CA H Tịnh thất Liên Hoa TPHCM
Việt Hồng CA H Chùa Hội Phước Điện Bàn - Quãng Nam + NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Ngô Tường Anh CA A Chùa Giác hải - Mũi Né +Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Nguyen Thi Tam & Co Lieu & Tam Ngoc VA T Chùa Củ - Vĩnh Long + Chùa Thiên Phước - Tiền Giang + Chùa An Ninh - Phú yên + Chùa Thới An - Đồng Tháp + Chùa Liên Hoa - Trà Vinh + Chùa Hội Phước - Quãng nam + TT Ngọc Hòa - Trà Vinh + Chùa Am - Hà Tĩnh + TT Ngọc Hải - Ninh Thuận + NPD Phước Linh Tỉnh C
Trần kim lanh CA L Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Tuệ Phúc Jimmy CA J NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Lê Văn Hiền / Hồng Mỹ Châu CA H Tịnh Thất Ngọc Hòa , Trà Vinh
Chiêu Bau Diệu Ngọc CA N Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Vân T Diễm Anh TX A Quãng Ngãi + NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Trần Tuấn Thu TX T Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Hạnh Thị Vu MN V Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
La Diệu Ngọt CA N Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Hue Thiên CA T Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Võ Châu NJ C Chùa Đại Sơn - Quãng nam + Chùa Hưng Long - Bình Thuận +NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau + Chùa Củ Tỉnh Vĩnh Long
Trương Hồng Loan CA L NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Ngô Thị Kim Thoa CO T Chùa Đại Sơn - Quãng Nam +Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang +Mũi Né + Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Trang 16 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp