Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

1183

Tháng hiện tại

296409

Tháng trước

384201

Lượt truy cập

2353250

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Tiffany Jane Nguyen (Nguyen Mong Thuy Uyen) CA T Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Chị Phước Thanh CA T Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Jin Xu Shr ( Karen N . Phạm ) CA J Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Hải Bạn Thy CA H Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Trần Văn Vinh AR V Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Nguyễn Quy Vinh CA V Chùa Phổ Minh - Quãng Bình +Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Luu Thi Le IL L Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Anh Thai MN T Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Hà Thị Dung CA D Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Võ Thị Hương CA H Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Trung Chí Nguyên CA N Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Nancy Nguyên CA N Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Dieu HUONG (Laura Lan Tran) & Minh HIEN (Rieu Tran Cao) CA H Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Ngoc Lac CA N Chùa Giác Hoa - Long An
Nhiem M. Dang CA D Chùa Giác Hoa - Long An
Ngo Phuong CANADA P Chùa Giác Hoa - Long An
Chu' Phuong - Thi Gia CA C Chùa Giác Hoa - Long An
Kathy Oanh Dao CA K Chùa Giác Hoa - Long An
Peter H. Diệp CA D Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Phạm Thu CA T Chùa Hưng Thiện - Bạc Liêu + Chùa Diệu Tịnh - Phú yên +Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Ong ba Ho An OH A Chùa Phổ Minh - Quãng Bình + Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Nguyễn Harry CA H Chùa Lập thuận - Quãng Nam +Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Hong Vargas (*ten tren receipt Hanh H. Pham) CA H Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Bảo Ngô CA N Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Tống Thảo AZ T Chùa Diệu Tinh - Phú Yên
Nhiễm M dang CA M T Xá Ngọc Hưng - Lâm đồng + Chùa Diệu Tinh - Phú Yên
Kim Hoàng CA H Chùa Diệu Tinh - Phú Yên
Lâm Hoàng Hoa CA L Chùa Diệu Tinh - Phú Yên
Trần Lang CA L Chùa Diệu Tinh - Phú Yên
GĐ Nguyễn Thống Nhất CO N Chùa Long An - Hậu Giang
Lê Thị Lưu IL L Chùa Long An - Hậu Giang
Mi Na Nu Nguyên MN N Chùa Long An - Hậu Giang
Ngoc Nguyen CA N Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Nghiêm Lan CA L Chùa Phổ Minh - Quãng Bình + Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Ngan Bui CA B Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Ms. Hoa T. Nguyen & Mr. Lang N. La CA H Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Tran Kenny & Phan Tammy (Thanh Hoa Tinh) CA K Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Dieu Chon CA D Tu viện khánh anh - Sóc Trăng
Khánh Trần & Jennie CA T Chùa Bình Sơn - Bình Thuận
Diệu Viên & Diệu Dân TX V Chùa Vĩnh Thái An - Bạc Liêu +Chùa Phước Linh - Cà Mau
Văn Mạnh Hưng CA H Chùa Bình Sơn - Bình Thuận + Chùa Hưng Long - Bình Thuận
Ha Ho ( Hien V Tran ) CA H Chùa Hưng Long - Bình Thuận
GD Phat Tu Doan Phuong Mai (pd Duc Truc) IA G Chùa Huỳnh Quang - An Giang
Nhuot L. Ayala WA N Chùa Huỳnh Quang - An Giang
Ngo My CA M Chùa Huỳnh Quang - An Giang
M Spa Nails CA M Chùa Huỳnh Quang - An Giang
Hoà Trúc Kevin Kendra CA K Chùa Phổ Minh - Quãng Bình + Chùa Bảo Huệ - Đồng Nai
Pham Kim Long CT L Chùa Bảo Huệ - Đồng Nai
Lý Đông Giang CA G Chùa Bảo Huệ - Đồng nai
Hứa Gia Hỷ CA H Chùa Bảo Huệ - Đồng Nai
Trang 12 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp