Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

27

Tháng hiện tại

2084771

Tháng trước

2742947

Lượt truy cập

19318070

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
a a A a
Đỗ Giác NV G Chua Long Son - Binh Đinh
Tu Hanh CA H Chua Hung Thien - Bac Lieu
Lý Thị Bạch Yến VN Y Chùa Giác Hải - Mũi Né
Thuy Minh Truong CA T Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Thuy T. Luong & Vien Q Pham Sr AZ T Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Tony Dinh CA T Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Ty Kheo Ni Nhu Toan (former Thich Nu Dai Vi-Tu Vien Linh Son) NY T Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Dinh Thi Ba Hill NV D Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Ba Tam Ngoc NV B Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Tram T. Nguyen CA T Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Donna Chương C Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Tran Huyen Thanh CA T Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Nguyen Hoang Thu and Dung Nguyen(ref to Nguyen Thi Tu) CA N Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Thon Holyer (pd Van Duc) C0 T Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Tran Thi CA T Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
KhanhVan K Duong - Top Auto One TX K Chùa Liên Trì - Tỉnh Khánh Hòa
Lưu Bích Chi CA C Chùa Sơn Hải - Khánh Hòa
Lê Gia phong CANADA P Chùa Sơn Hải - Khánh Hòa
Le Phuong Tuan & Bui M Helen CA L Chùa Thiên Phước - Tỉnh Bình Định
Tung Nguyen & Trang Nguyen MN N Chùa Thiên Phước - Tỉnh Bình Định
Thach Heng and family IN H Chùa Thiên Phước - Tỉnh Bình Định
Dieu Hien (Quynh Nguyen) CA H Chùa Thiên Phước - Tỉnh Bình Định
Minh Hong & Vinh K Nguyen MD H Chùa Thiên Phước - Tỉnh Bình Định
Vuong Phong Hiep & Hua Le Ai VA H Chùa Thiên Phước - Tỉnh Bình Định
G/Đ Dặng An Na ( Diệu Hương ) & Đào Minh Nhí & Đào Oanh CA A Chùa Thiên Phước - Tỉnh Bình Định
Dieu Duc Nguyen and Little Huong Le CA D Chùa Thiên Phước - Tỉnh Bình Định
Bui Kim Kathy CA B Chùa Thiên Phước - Tỉnh Bình Định
Van Huong Pham & Dao Thi Ha CA V Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Thanh Van Thi Tran CA T Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Duong Tuan Vi & Duong Hao PA V Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Bích Hà Phụng AZ P Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Tran Chi Vien CA V Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Mr. Vu Pham (name on check Vu Luan Pham & Nhi Ngoc Y Pham) CA V Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Ven Nguyen KS V Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Vivian Huynh (Nhu Y) AR V Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa
Lai Vu Ba Huynh / TT Thich Tri Tho-Tinh That An Lac CA L Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Anna Nguyên / Nail Palace CA P Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Anh Thai MN A Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Hồ Thị Lam Bảo CA B Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Anh Thanh Ngo CA A Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Nguyễn Ngọc An & Nguyễn My Lu CA A Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
An Quách & Phước Thị Đang FL A Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
uyên
uyên
uyên
Dieu An - GD Can Hoang Trung (PD Minh Hieu) CA A Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Dieu An - GD Can Kim Oanh (PD Dieu Hai) CA A Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Dieu An - GD Can Hoang Tuan (PD Minh Tri) CA A Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Nguyễn Thị Kim Anh ( Diệu Ngọc ) TX A Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh
Trang 1 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp