Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

66

Tháng hiện tại

79434

Tháng trước

163459

Lượt truy cập

1499819

VIDEO-CLIPS

TỪ THIỆN VIỆT NAM Lần thứ 8 - 2015 - Phần 2 (Miền Trung) HỘI TỪ THIỆN BÀN TAY NHÂN ÁI

Đăng ngày: 7/20/2016

Mô tả: TỪ THIỆN VIỆT NAM Lần thứ 8 - 2015 - Phần 2 (Miền Trung) HỘI TỪ THIỆN BÀN TAY NHÂN ÁI

TỪ THIỆN VIỆT NAM Lần thứ 8 - Năm 2015 - Phần 1 (Miền Nam) HỘI TỪ THIỆN BÁN TAY NHÂN ÁI

Đăng ngày: 7/20/2016

Mô tả: TỪ THIỆN VIỆT NAM Lần thứ 8 - Năm 2015 - Phần 1 (Miền Nam) HỘI TỪ THIỆN BÁN TAY NHÂN ÁI

TỪ THIỆN VIỆT NAM Lần thứ 7 - 2014 (Phần 2) HỘI TỪ THIỆN BÁN TAY NHÂN ÁI

Đăng ngày: 7/20/2016

Mô tả: TỪ THIỆN VIỆT NAM Lần thứ 7 - 2014 (Phần 2) HỘI TỪ THIỆN BÁN TAY NHÂN ÁI

Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Từ Thiện Việt Nam tháng 3 năm 2013 phan 3

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Từ Thiện Việt Nam tháng 3 năm 2013 phan 3

Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Từ thiện Việt Nam tháng 3 năm 2013 phan 2

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Từ thiện Việt Nam tháng 3 năm 2013 phan 2

Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Từ Thiện Việt Nam tháng 3 năm 2013 phần 1

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Từ Thiện Việt Nam tháng 3 năm 2013 phần 1

Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 4 - Thăm viếng

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 4 - Thăm viếng

Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 3 - Miền Bắc

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 3 - Miền Bắc

Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 2 - Miền Trung

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 2 - Miền Trung

Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 1 - Miền Nam

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Clip Hội từ thiện Bàn tay nhân ái nắm 2011 phần 1 - Miền Nam

Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2010 - Miền Nam

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2010 - Miền Nam

Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2010 - Miền Trung

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Clip Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2010 - Miền Trung

Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2010 - Miền Bắc

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Clip Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2010 - Miền Bắc

Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2009 - Miền Trung

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Clip Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2009 - Miền Trung

Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2009 - Miền Nam

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Clip Hội từ thiện bàn tay nhân ái năm 2009 - Miền Nam

Hội Từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái - CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2011

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội Từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái - CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2011

Hội Từ Thiện BÀN TAY NHÂN ÁI (8/40)

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội Từ Thiện BÀN TAY NHÂN ÁI (8/40)

Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Cúng dường Trai Tăng tại trường CĐPH Đà Nẵng

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Cúng dường Trai Tăng tại trường CĐPH Đà Nẵng

Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái cúng dường Trai Tăng tại Trường CĐPH Bạc Liêu

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái cúng dường Trai Tăng tại Trường CĐPH Bạc Liêu

Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Cứu trợ vùng Biển Hồ Campuchia.

Đăng ngày: 9/15/2015

Mô tả: Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái - Cứu trợ vùng Biển Hồ Campuchia.