Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

82

Tháng hiện tại

114529

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827071

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Chùa Long Phước - Tỉnh Khánh Hòa (1 xuất )

Tên : Lê Thị Diễm
Năm sanh : 1979
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Rác
Năm sanh : Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Lê Thanh Châu
Năm sanh : Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Chương Thị Ty
Năm sanh : Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn