Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

159

Tháng hiện tại

179499

Tháng trước

209749

Lượt truy cập

1772152

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tên : Nguyễn Thị Bôi
Năm sanh : 1935
Hoàn cảnh : Bệnh tật