Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

123

Tháng hiện tại

179435

Tháng trước

209749

Lượt truy cập

1772088

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tên : Trần Thị Diệp
Năm sanh : 1940
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Trần Thị Lùn
Năm sanh : 1950
Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Trương Thuyền
Năm sanh : 1928
Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Trương Thị Miễn
Năm sanh : 1941
Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Trần Cượt
Năm sanh : 1929
Hoàn cảnh : neo đơn