Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

110

Tháng hiện tại

260185

Tháng trước

218495

Lượt truy cập

1722867

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tịnh Xá Ngọc Thịnh - Cam ranh ( 1 Xuất )

Tên : Mang Sen
Năm sanh : 1941
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Hà Mẩu Đắng
Năm sanh : 1940
Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Thị Sanh
Năm sanh : 1982
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Thị Raí
Năm sanh : 1935
Hoàn cảnh : Tâm thần