Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

160

Tháng hiện tại

179504

Tháng trước

209749

Lượt truy cập

1772157

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tên : Phan Thừa
Năm sanh : 1952
Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Khánh
Năm sanh : 1951 Hoàn cảnh : tâm thần

Tên : Nguyễn Thị Hạ
Năm sanh : 1930
Hoàn cảnh : neo đơm