Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

148

Tháng hiện tại

179471

Tháng trước

209749

Lượt truy cập

1772124

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tên : Nguyễn Thị Hồng
Năm sanh : 1960
Hoàn cảnh : tàn tật