Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

405

Tháng hiện tại

136018

Tháng trước

100771

Lượt truy cập

1672735

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tên : Trương Minh Đức
Năm sanh : 1962
Hoàn cảnh : tâm thần