Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

160

Tháng hiện tại

114615

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827157

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tịnh Xá Ngọc Thịnh - cam ranh ( 1 xuất )

Tịnh xá Ngọc Thịnh - Cam ranh ( 1 xuất )

Tên : Mang Nợ
Năm sanh : 1987
Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Thị Seo
Năm sanh : 1935
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Thị Bảo
Năm sanh : 1940
Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Thị Ran
Năm sanh : 1935
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Mang Chấn
Năm sanh : 1935
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn