Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

87

Tháng hiện tại

114534

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827076

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Chùa Liên Trì - Khánh Hòa ( 1 xuất )

Tên : Võ Văn Thanh
Năm sanh : 1970
Hoàn cảnh : Nghèo - tàn tật

Tên : Võ Khánh
Năm sanh : 1954
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Nguyễn Định
Năm sanh : 1929
Hoàn cảnh : tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Kiểm
Năm sanh : 1936 Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Lê Thị Tám
Năm sanh : 1949 Hoàn cảnh : Neo đơn