Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

284

Tháng hiện tại

114774

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827316

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Chùa Thiên Phước - Tỉnh bình Định

Chùa Thiên Phước - Bình Định ( 1 xuất )

Tên : Nguyễn Thị Nở
Năm sanh : 1972 Hoàn cảnh : Bệnh tật

Tên : Nguyễn Quang Hữu Thành
Năm sanh : 1947
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Thu Trinh
Năm sanh : 1966
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Hà Thanh Xuân
Năm sanh : 1977
Hoàn cảnh : Mù

Tên : Nguyễn Thị Chồn
Năm sanh : 1924
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Quách Thị Trong
Năm sanh : Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn