Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

154

Tháng hiện tại

179488

Tháng trước

209749

Lượt truy cập

1772141

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tên : Nguyễn Thị Hoa
Năm sanh : 1952
Hoàn cảnh : Tâm thần