Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

116

Tháng hiện tại

179428

Tháng trước

209749

Lượt truy cập

1772081

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tên : Nguyễn Thị Phong
Năm sanh : 1939
Hoàn cảnh : Neo đơn con tâm thần